Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Júl 2022
Dodatok č. 22
13/2022
0,00 € UNION ZP, a.s. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
27. Júl 2022
Zmluva č.:ORL/79/05/2022
11/2022
0,00 € TeamPrevent Santé, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
27. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
12/2022
0,00 € TeamPrevent Santé, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
25. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb a servisnej starostlivosti
10/2022
0,00 € TatraMed Software, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
25. Júl 2022
Rámcová dohoda
Z20227703_Z
26 880,00 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
25. Júl 2022
Zmluva č. 10NSP2000422
9/2022
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
4. Júl 2022
Zmluva č. 113/2022
8/2022
0,00 € MUDr. Daniel Vranec Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
1. Júl 2022
Rámcová zmluva o zabezpečení odbornej zdravotnej starostlivosti
4/2022
0,00 € TAMED, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
1. Júl 2022
Rámcová zmluva o zabezpečení odbornej zdravotnej starostlivosti
3/2022
0,00 € Art-Ven, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
1. Júl 2022
Kúpna zmluva
Z20226370_Z
129 900,00 € Eurolab Lambda a.s. Nemocnica s poliklinikou Myjava
1. Júl 2022
Rámcová zmluva o zabezpečení odbornej zdravotnej starostlivosti
7/2022
0,00 € MUDr. Vladimíra Skalická Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
1. Júl 2022
Rámcová zmluva o zabezpečení odbornej zdravotnej starostlivosti
6/2022
0,00 € JanEmma Med Garden, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
1. Júl 2022
Rámcová zmluva o zabezpečení odbornej zdravotnej starostlivosti
5/2022
0,00 € ProMedic centrum, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
20. Jún 2022
Rámcová dohoda
Z20226201_Z
29 999,00 € NOVOCASING NITRA, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
3. Jún 2022
Nájomná zmluva
2022/N/3
0,00 € Z-CAR SK s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
26. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1/2022
1/2022
50,00 € obec Košariská Nemocnica s poliklinikou Myjava
23. Máj 2022
Kúpna zmluva
Z20224721_Z
104 910,00 € BMT, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
18. Máj 2022
Zmluva o dielo č. 2/2022
2/2022
0,00 € OTIS Výťahy, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
16. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 12/FO/11D/2022
1/2022
400,00 € Mesto Myjava Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
26. Apríl 2022
Kúpna zmluva
Z20223585_Z
12 840,00 € CHIROSAN, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava