Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
44/2022/SP
5 000,00 € Petrášová Zuzana Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
16. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
45/2022/SP
5 000,00 € Michalcová Adela Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
16. December 2022
Zmluva o poskytnutí služby
12/2022
5 000,00 € Debitum, a.s. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
16. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
49/2022/SAP
5 000,00 € Zemanová Oľga Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
12. December 2022
Kúpna zmluva
Z202215078_Z
59 340,00 € GUTTA Slovakia, spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
9. December 2022
Dodatok č. 31
Dodatok č. 31
0,00 € DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
9. December 2022
Zmluva
43/2022
0,00 € ManaCon Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
7. December 2022
Rámcová dohoda
Z202214881_Z
28 620,00 € KORAKO plus, s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
6. December 2022
Rámcová dohoda
Z202214815_Z
15 360,00 € ALINEA s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
6. December 2022
Kúpna zmluva
Z202214807_Z
26 568,00 € MR Diagnostic, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
30. November 2022
Rámcová dohoda
Z202214509_Z
54 120,00 € Lohmann & Rauscher, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
29. November 2022
Zmluva o zabezpečení zdravotnej starostlivosti
42/2022
0,00 € SEISA Europe, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
29. November 2022
Rámcová dohoda
41/2022
0,00 € Air Products, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
25. November 2022
Rámcová dohoda
Z202214144_Z
7 150,00 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Myjava
25. November 2022
Rámcová dohoda
Z202214080_Z
17 543,90 € VIDRA a spol. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
24. November 2022
Rámcová dohoda
Z202214044_Z
33 550,00 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Myjava
24. November 2022
Rámcová dohoda
Z202213999_Z
107 998,80 € Ing. Peter Gerši - GC Tech. Nemocnica s poliklinikou Myjava
16. November 2022
Dodatok 1
40/2022
0,00 € DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
11. November 2022
Zmluva o zabezpečení činnosti civilnej ochrany obyvateľstva
39/2022
0,00 € Ing. Miloš Kment Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
28. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 3/2022
38/2022
0,00 € APM, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave