Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Október 2022
Kúpna zmluva
Z202211313_Z
Doplnená
99 900,00 € NEXTMED, s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
19. Október 2022
Dodatok č. 30
37/2022
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
14. Október 2022
Rámcová dohoda
Z202211399_Z
20 656,98 € Senické a skalické pekárne, a.s. Nemocnica s poliklinikou Myjava
12. Október 2022
Kúpna zmluva
Z202211200_Z
29 150,00 € Bio G, spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
10. Október 2022
Dodatok č.1 k Zmluve č. 10NSP2000422
36/2022
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
7. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
35/2022
0,00 € Klinická biochémia, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
7. Október 2022
Nájomná zmluva o užívaní pozemku
34/2020
0,00 € Mesto Myjava Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
29. September 2022
Rámcová dohoda
Z202210527_Z
27 600,00 € ELSTROTE, spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
20. September 2022
Zmluva č. 114/2022
114/2022
0,00 € SO fyzio Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
20. September 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o zbere odpadu
33/2/2022
0,00 € PolyStar Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. September 2022
Rámcová dohoda
Z20229848_Z
33 900,00 € POZANA MEAT s.r.o Nemocnica s poliklinikou Myjava
19. September 2022
Kúpna zmluva
Z202210045_Z
4 966,80 € KEMA SK, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
16. September 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
32/2022
0,00 € SLOVAK TELEKOM,A.S. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
16. September 2022
Kúpna zmluva
Z20229760_Z
25 080,00 € TatraMed Software s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
14. September 2022
Darovacia zmluva č. 642/2022
642/2022
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
14. September 2022
Zmluva o spolupráci č. 712/2022
712/2022
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
9. September 2022
Rámcová dohoda
Z20228803_Z
89 280,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Nemocnica s poliklinikou Myjava
2. September 2022
Kúpna zmluva
Z20228967_Z
34 668,00 € iTech medical s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
31. August 2022
Zmluva o poskytovaní zdravotných výkonov
31/2022
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
26. August 2022
Zmluva o dielo č. 30/2022
30/2022
0,00 € ZENAX, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave