Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
181/2022/SP
5 000,00 € Kovárová Jaroslava Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
58/2022/SP
5 000,00 € Kubicová Zdenka Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
60/2022/SP
5 000,00 € Mizeráková Ľubica Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
55/2022/SP
5 000,00 € Jankovýchová Iveta Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
79/2022/SP
5 000,00 € Furková Eva Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
80/2022/SP
5 000,00 € Valentová Martina Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
87/2022/SP
5 000,00 € Kolajová Lenka Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
91/2022/SP
5 000,00 € Stachová Silvia Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
108/2022/SP
5 000,00 € Matejáková Viera Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
109/2022/SP
5 000,00 € Jankovič Peter Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
114/2022/SP
5 000,00 € Ľuptáková Erika Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
117/2022/SP
5 000,00 € Kollárová Jaroslava Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
118/2022/SP
5 000,00 € Kubíková Jana Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
136/2022/SP
5 000,00 € Kramárová Zdenka Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
139/2022/SP
5 000,00 € Mituchovičová Barbora Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
142/2022/SP
5 000,00 € Michalcová Ivana Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
147/2022/SP
5 000,00 € Švárna Janka Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
153/2022/SP
5 000,00 € Brezinová Marcela Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
132/2022/SP
5 000,00 € Dingová Emília Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Zmluva o poskytnutí služby
209/2022
0,00 € Debitum, a.s. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave