Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. September 2022
Kúpna zmluva
Z20228967_Z
34 668,00 € iTech medical s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
31. August 2022
Zmluva o poskytovaní zdravotných výkonov
31/2022
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
26. August 2022
Zmluva o dielo č. 30/2022
30/2022
0,00 € ZENAX, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
23. August 2022
Dodatok k zmluve o poverení so spracúvaním osobných údajov
29/2022
0,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
23. August 2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
27/2022
0,00 € Siemens Healthcare, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
23. August 2022
Dodatok č. 23 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
28/2022
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
16. August 2022
Zmluva o dielo č. 26/2022
26/2022
0,00 € Ing. Slavomír Otrubčiak Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
12. August 2022
Rámcová dohoda
21/2022
0,00 € B. BRAUN Medical, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
12. August 2022
Rámcová dohoda
20/2022
0,00 € BAX PHARMA, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
12. August 2022
Rámcová dohoda
23/2022
0,00 € MED-ART, spol.s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
12. August 2022
Rámcová dohoda
25/2022
0,00 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
12. August 2022
Rámcová dohoda
24/2022
0,00 € INTRA VENA, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
12. August 2022
Rámcová dohoda
22/2022
0,00 € INTEC HARMA, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
11. August 2022
Príloha č. 3a k Zmluve o poskytnutí obratového bonusu
19/2022
0,00 € Zentiva International, a.s. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
11. August 2022
Dodatok č. 3 ku Kúpnej zmluve
18/2022
0,00 € Siemens Healthcare, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
9. August 2022
Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie
17/2022
0,00 € Obec Sobotište, č. 11 Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
5. August 2022
Zmluva o výpožičke
41/2022
Doplnená
0,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Nemocnica s poliklinikou Myjava
3. August 2022
Dodatok č. 29
16/2022
0,00 € DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
2. August 2022
Dodatok č. 4 k zmluve
15/2022
0,00 € Počítače a programovanie, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
28. Júl 2022
Dodatok č. 27
14/2022
0,00 € DOVERA ZP, a.s. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave