Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Október 2023
Dodatok č. 3 k Protokolu o zverení hnuteľných vecí do správy zo dňa 4.10.2019
0058/14/2023-174 (1024/9/2023/96)
0,00 € Košický samosprávny kraj Stredná odborná škola techniky a služieb
17. Október 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 0002/15/2023-97
0002/15/2023-97 (1023/10/2023/102)
1,87 € Mgr. Viera Gajdošovciová, rod. Gajdošovciová Košický samosprávny kraj
17. Október 2023
Zmluva o dielo na zákazku "Výsadba stromov - projekt LIFE"
0046/2023/11/0043-00913 (1026/8/2023/45)
50 676,18 € ZARCO GARDEN s.r.o. Košický samosprávny kraj
13. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202311093_Z
5 832,00 € TCX s.r.o. Košický samosprávny kraj
12. Október 2023
Kúpna zmluva
0009/15/2023-126 (1020/10/2023/99)
50 041,00 € Keners s.r.o. Košický samosprávny kraj
12. Október 2023
Kúpna zmluva
0009/15/2023-127 (1019/10/2023/98)
114 999,60 € C.G.C CorpSec, spol. s r.o. Košický samosprávny kraj
12. Október 2023
Kúpna zmluva
0009/15/2023/149 (1021/10/2023/100)
71 040,00 € SYTELI, s.r.o. Košický samosprávny kraj
11. Október 2023
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka
0058/2023/11-0055 (1018/8/2023/44)
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Košický samosprávny kraj
11. Október 2023
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka
0057/2023/11-0054 (1017/8/2023/43)
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Košický samosprávny kraj
11. Október 2023
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka
0056/2023/11-0053 (1015/8/2023/42)
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Košický samosprávny kraj
10. Október 2023
Darovacia zmluva č. 5/2023
1101/2023/28857 (1015/9/2023/95)
0,00 € MUDr. Vlasta Vyhnálková, rod. Studenčanová, JUDr. Miroslav Studenčan, rod. Studenčan Košický samosprávny kraj
6. Október 2023
Kúpna zmluva
Z202310736_Z
2 100,00 € Ľuboš Zborovjan - Vega servis Košický samosprávny kraj
6. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202310729_Z
46 900,00 € Invidia Solutions, a.s. Košický samosprávny kraj
6. Október 2023
Zmluva o poskytnutí grantu č. SEPSCPF22_001
04528/2023/osk-14874 (1014/14/2023/101)
30 000,00 € Nadácia Pontis Košický samosprávny kraj
5. Október 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku - k.ú. Malá Lodina, bezodplatný prevod pozemkov, na ktorých sa nachádza cesta 3. triedy, LV č. 68
2329/2023-KE
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Košický samosprávny kraj
5. Október 2023
Zmluva o výpožičke majetku štátu
0003/09/2023/0006 (1010/19/2023/9)
0,00 € Slovenská republika zastúpená správcom-Ministerstvo financií Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
4. Október 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 00909/2023/ORR-36484
00909/2023/ORR-36484 (1008/10/2023/97)
3,11 € Miloš Polahár Košický samosprávny kraj
3. Október 2023
Zmluva o dielo na zákazku: Technické vybavenie miestností
05765/2023/OPaI-36091 (1004/8/2023/41)
46 607,52 € TVOJA DOBA spol. s r. o. Košický samosprávny kraj
3. Október 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0003/15/2023-46 (1003/10/2023/94)
149 940,97 € Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
2. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 0037/2023/11-0034
0038/2023/11-0035 (1002/8/2023/40)
0,00 € OON Design s.r.o. Košický samosprávny kraj