Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CAW5-76-80
4396/2022
125 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
19. December 2022
Zmluva o operatívnom leasingu
6059/2022/OddIKT-55122 (1133/19/2022/10)
215 280,00 € AUTOCONT s.r.o. Košický samosprávny kraj
19. December 2022
Rámcová zmluva o dodaní tovaru a poskytnutí služieb
7944/2022/KP-55626 (1134/1/2022/5)
238 481,40 € KING MEDIA s.r.o. Košický samosprávny kraj
16. December 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 320/2021/OPaI-20385 zo dňa 09.06.2021
238/2022/OPaI-51721 (1127/8/2022/77)
0,00 € EUROVIA SK, a.s. Košický samosprávny kraj
16. December 2022
Dodatok č. III k Dohode o preložke plynárenského zariadenia č. 1167/21/SPPD/CEZ uzatvorenej dňa 22.09.2021
2090/2022/OSM-47247 (1131/9/2022/217)
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Košický samosprávny kraj
16. December 2022
Zmluva o dielo
2487/2022/ORR-53019 (1130/21/2022/128)
76 600,00 € Inštitút priestorového plánovania Košický samosprávny kraj
16. December 2022
Zmluva o partnerstve
7847/2022/OPaI-44326 (1128/8/2022/78)
237 415,39 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
15. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v oblasti vedy a inovácií
976/2022
4 000,00 € Úrad vlády SR Košický samosprávny kraj
15. December 2022
Dodatok č. 11 k Poistnej zmluve č. 6801820911 na poskytovanie poistných služieb
888/2022/OSM-48687 (1122/9/2022/212)
90,62 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna insurance Group Košický samosprávny kraj
15. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v oblasti vedy a inovácií
977/2022
4 000,00 € Úrad vlády SR Košický samosprávny kraj
14. December 2022
Protokol č. 02080/2021-OV-0250229/21-00
1460/2021/OSM-47683 (1120/9/2022/211)
0,00 € Slovenský pozemkový fond Košický samosprávny kraj
14. December 2022
Zmluva o prevode vlastníctva archeologických nálezov
6850/2022/OK-37939 (1121/15/2022/22)
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
13. December 2022
Nájomná zmluva č. 00605/2022/ORR-47562
605/2022/ORR-47562 (1112/21/2022/121)
0,00 € Ing. Štefan Daduľak Košický samosprávny kraj
13. December 2022
Nájomná zmluva č. 605/2022/ORR-47581
605/2022/ORR-47581 (1108/21/2022/117)
0,00 € PhDr. Darina Hubová Košický samosprávny kraj
13. December 2022
Nájomná zmluva č. 00605/2022/ORR-45574
605/2022/ORR-45574 (1109/21/2022/118)
0,00 € Ing. Vladislav Varga, Mária Vargová Košický samosprávny kraj
13. December 2022
Nájomná zmluva č. 00605/2022/ORR-46897
605/2022/ORR-46897 (1117/21/2022/126)
0,00 € František Svozil, Darina Svozilová Košický samosprávny kraj
13. December 2022
Nájomná zmluva č. 00605/2022/ORR-47962
605/2022/ORR-47962 (1111/21/2022/120)
0,00 € Helena Korfantová Košický samosprávny kraj
13. December 2022
Nájomná zmluva č. 1115/21/2022/124
605/2022/ORR-46256 (1115/21/2022/124)
0,00 € Peter Vereš Košický samosprávny kraj
13. December 2022
Nájomná zmluva č. 00605/2022/ORR-47017
605/2022/ORR-47017 (1110/21/2022/119)
0,00 € Štefan Macko, Eva Macková Košický samosprávny kraj
13. December 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI v čase mimoriadnej situácie
7483/2022/RÚ-51284 (1107/20/2022/6)
0,00 € Mesto Košice, Dobrovoľnícke centrum Košického kraja Košický samosprávny kraj