Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. December 2023
Zmluva č. 231978 02U08 o poskytnutí podpory z enviromentálneho fondu formou dotácie
0026/15/2023-5369 (1156/10/2023/122)
85 000,00 € Enviromentálny fond Košický samosprávny kraj
15. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
0090/2023/11-0102 (1152/8/2023/53)
82 359,43 € COLAS Slovakia, a.s. Košický samosprávny kraj
15. December 2023
Kúpna zmluva
Z202314286_Z
106 800,00 € Moris Slovakia s.r.o. Košický samosprávny kraj
15. December 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: OPKZP-PO2-SC211-2021-67/02
0014/15/2023-506 (1153/10/2023/121)
29 708,52 € Slovenská agentúra životného prostredia Košický samosprávny kraj
15. December 2023
Z M L U V A č. 231978 08U08 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
231978 08U08
Doplnená
85 000,00 € Environmentálny fond Košický samosprávny kraj
15. December 2023
Kúpna zmluva
Z202314281_Z
54 000,00 € Moris Slovakia s.r.o. Košický samosprávny kraj
15. December 2023
Zmluva o revolvingovom úvere
1155/15/2023/276 (0315/13/2023-1824)
19 000 000,00 € Všeobecná úverová banka Košický samosprávny kraj
14. December 2023
Dohoda o spolupráci pri organizovaní experimentálneho overovania
1149/14/2023/109 (236/18/2023-1611)
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Košický samosprávny kraj
14. December 2023
Dohoda o spolupráci pri organizovaní experimentálneho overovania
1148/14/2023/108 (236/18/2023-1533)
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Košický samosprávny kraj
13. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1147/10/2023/120 (0014/10/2023/120)
1 961 900,32 € MŽP SR Košický samosprávny kraj
13. December 2023
Zmluva o úvere číslo 0138/2023/11-0147
Zmluva o úvere číslo 0138/2023/11-0147
18 290 000,00 € National Development Fund II., a.s. Košický samosprávny kraj
13. December 2023
Zmluva o úvere
1146/8/2023/52 (0138/2023/11-0147)
18 290 000,00 € National Development Fund II., a.s. Košický samosprávny kraj
11. December 2023
Dodatok č.1
1145/15/2023/268 (225/14/2023-00736)
0,00 € Ing. Mária Mrázová, rod. Paulovčáková Košický samosprávny kraj
8. December 2023
Kúpna zmluva
Z202314020_Z
5 399,00 € HENRYSO, s.r.o. Košický samosprávny kraj
7. December 2023
Kúpna zmluva
Z202313937_Z
3 749,00 € HENRYSO, s.r.o. Košický samosprávny kraj
6. December 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 6108/2022/OPaI-49026 zo dňa 5.12.2022
0119/2023/11-0127 (1140/8/2023/51)
0,00 € NOVICOM s.r.o. Košický samosprávny kraj
6. December 2023
Zmluva o spolupráci
0001/01/2023-00023 (1/5/2023/1)
0,00 € Košice Región Turizmus Košický samosprávny kraj
1. December 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej kúpnej zmluve 0002/15/2023-3298
0002/15/2023-3298 (1138/10/2023/117)
1,41 € Ladislav Hlubeň Košický samosprávny kraj
1. December 2023
Zmluva o dielo č. 2023/1
0014/15/2023-379 (1137/10/2023/117)
4 078 890,00 € LO-BE Slovakia, s.r.o. Košický samosprávny kraj