Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
0064/16/2023-602 (1110/16/2023/166)
9 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
16. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
0064/19/2023-605 (1113/16/2023/169)
12 600,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
16. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
0064/19/2023/599 (1107/16/2023/163)
3 100,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
16. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
0064/19/2023-603 (1111/16/2023/167)
38 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
16. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
0064/16/2023-599 (1106/16/2023/162)
12 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
16. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
0064/19/2023/600 (1108/16/2023/164)
4 610,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
16. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
0064/19/2023-601 (1109/16/2023/165)
12 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
16. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
0064/19/2023-603 (1112/16/2023/167)
85 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
16. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
0014/15/2023-336 (1115/10/2023/114)
79 590,14 € DRS Tech, s.r.o. Košický samosprávny kraj
14. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkou digitálneho frankovacieho stroja v kreditovacom centre značky Pitney Bowes, č. zmluvy 1539/2022/OVP-550
0018/20/2023-00061 (1099/19/2023/168)
200,00 € ROBINCO Slovakia s.r.o. Košický samosprávny kraj
9. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
0007/13/2023-0700 (1082/15/2023/259)
2 500,00 € Domka-Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Košice-Tri hôrky Košický samosprávny kraj
8. November 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
857386- 047-1-2023-ZVB
5 780,00 € Železnice Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
3. November 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041BCD-431-65 zo dňa 8.6.2022
IROP-D2-302041BCD4-431-65 (1065/22/2023/30)
251 926,62 € Košický samosprávny kraj Mesto Moldava nad Bodvou
2. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 0002/15/2023-160
0002/15/2023-160 (1056/10/2023/108)
3,08 € Mgr. Danka Sláviková, rod. Polláková Košický samosprávny kraj
2. November 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 35/2023/VB
0072/14/2023-00212, 6563/2023/OSM-33777 (1063/9/2023/101)
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košický samosprávny kraj
2. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva budúcej kúpnej zmluve č. 00909/2023/ORR-34083
00909/2023/ORR-34083 1058/10/2023/110)
6,63 € Mária Ivančinová, rod. Havírová Košický samosprávny kraj
2. November 2023
Dohoda o náhrade za zriadenie vecného bremena č. 41/2023/VB
0101/14/2023-00287 (1061/9/2023/99)
105,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Košický samosprávny kraj
2. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva budúcej kúpnej zmluve č. 0002/15/2023-161
0002/15/2023-161 (1057/10/2023/109)
0,31 € Mária Knapová, rod. Daduľáková Košický samosprávny kraj
2. November 2023
Dohoda o náhrade za zriadenie vecného bremena č. 39/2023/VB
0096/14/2023-00276 (1062/9/2023/100)
835,52 € Východoslovenská distribučná, a.s. Košický samosprávny kraj
31. Október 2023
Dodatok č. 1
1051/15/2023/260 (0041/16/2023/00173)
0,00 € noemo, s.r.o. Košický samosprávny kraj