Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
Dohoda o urovnaní
0084/2023/11-0091 (1136/8/2023/50)
30 210,00 € Metrostav Slovakia, a.s. Košický samosprávny kraj
30. November 2023
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
0015/04/2023/00114 (1133/12/2023/3)
2 000,00 € František Cimbolák Košický samosprávny kraj
29. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071BTA8-71-77 zo dňa 26.10.2022
IROP-D2-302071BTA8-71-77
925 313,45 € ARRIVA Michalovce, a. s. Košický samosprávny kraj
29. November 2023
Dodatok č. 4 k Protokolu o zverení hnuteľných vecí do správy zo dňa 1.7.2015
0145/14/2023-00434
0,00 € Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce Košický samosprávny kraj
29. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie
0042/16/2023-00227
0,00 € kerekesfilm s.r.o. Košický samosprávny kraj
29. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011K752-121-12 zo dňa 06.11.2018
IROP-D1-302011K752-121-12
1 389 894,60 € ARRIVA Michalovce, a.s. Košický samosprávny kraj
29. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
0041/16/2023-00173
19 000,00 € noemo, s.r.o. Košický samosprávny kraj
29. November 2023
Zmluva o dielo č.
0002/15/2023/3294
55 800,00 € Prešovská bicyklová skupina Kostitras Košický samosprávny kraj
27. November 2023
Kúpna zmluva
Z202313335_Z
57 500,00 € TCX s.r.o. Košický samosprávny kraj
24. November 2023
Zmluva o prenájme priestorov a poskytnutí ďalších služieb
1125/22/2023/35 (0071/05/2023/00374)
11 666,02 € Grand Hotel Bellevue, a.s Košický samosprávny kraj
16. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
0064/16/2023-602 (1110/16/2023/166)
9 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
16. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
0064/19/2023-605 (1113/16/2023/169)
12 600,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
16. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
0064/19/2023/599 (1107/16/2023/163)
3 100,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
16. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
0064/19/2023-603 (1111/16/2023/167)
38 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
16. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
0064/16/2023-599 (1106/16/2023/162)
12 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
16. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
0064/19/2023/600 (1108/16/2023/164)
4 610,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
16. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
0064/19/2023-601 (1109/16/2023/165)
12 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
16. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
0064/19/2023-603 (1112/16/2023/167)
85 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
16. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
0014/15/2023-336 (1115/10/2023/114)
79 590,14 € DRS Tech, s.r.o. Košický samosprávny kraj
14. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkou digitálneho frankovacieho stroja v kreditovacom centre značky Pitney Bowes, č. zmluvy 1539/2022/OVP-550
0018/20/2023-00061 (1099/19/2023/168)
200,00 € ROBINCO Slovakia s.r.o. Košický samosprávny kraj