Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Január 2024
Addendum No. 1 to contract for financing of project development services with contract number Elena-2018-114
3887/2020/ODDER-09102 (14/24/2024/2)
0,00 € European Investment Bank Košický samosprávny kraj
11. Január 2024
Kolektívna zmluva zamestnancov Košického samosprávneho kraja na rok 2024
0054/06/RU/2023-00175 (15/20/2024/1)
82 000,00 € Odborová organizácia pri Košickom samosprávnom kraji so sídlom v Košiciach Košický samosprávny kraj
9. Január 2024
Dodatok č . 1 k Zmluve č. 231978 08U08 o poskytnutí podpory z enviromentálneho fondu formou dotácie
0026/15/2023-5493 (4/21/2024/1)
0,00 € Environmentálny fond Košický samosprávny kraj
4. Január 2024
Zmluva o pripojení odberného miesta do distribučnej sústavy
1/8/2024/1 (04199/2024/OPaI - 00212)
1 068,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Košický samosprávny kraj
4. Január 2024
Dodatok č.1
2/22/2024/1 (0039/05/2023/SOIROP-00484)
54 564,86 € Mesto Rožňava Košický samosprávny kraj
4. Január 2024
Zmluva o užívaní elektrickej prípojky a odbere elektrickej energie
01/2024
0,00 € Obec Jaklovce Košický samosprávny kraj
4. Január 2024
Dodatok č. 2
3/22/2024/2 (0042/05/2023/SOIROP-00487)
29 890,80 € Obec Blatné Remety Košický samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o užívaní elektrickej prípojky a odbere elektrickej energie
2422023
0,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Košický samosprávny kraj
28. December 2023
Dodatok č. 5 k Protokolu o zverení hnuteľných vecí do správy zo dňa 3. 8. 2015
6326/2023/OSM-28117 (0252/14/2023-00975)
0,00 € ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov Košický samosprávny kraj
27. December 2023
Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č. 6108/2022/OPaI-31048
0146/2023/OPaI-0155
417 599,19 € INOVA-KER, s.r.o. Košický samosprávny kraj
22. December 2023
Zmluva o užívaní elektrickej prípojky a odbere elektrickej energie
0009/15/2023-561 (1215/10/2023/129)
50,00 € Obec Jasov Košický samosprávny kraj
22. December 2023
ZMLUVA O DIELO č. 0014/15/2023-5722
0014/15/2023-5722
81 192,00 € GMITTER Media s.r.o. Košický samosprávny kraj
22. December 2023
Zmluva o užívaní elektrickej prípojky a odbere elektrickej energie
0009/15/2023-560 (1213/10/2023/128)
50,00 € Obec Jaklovce Košický samosprávny kraj
22. December 2023
Zmluva o užívaní elektrickej prípojky a odbere elektrickej energie
0009/15/2023-559 (1212/10/2023/128)
50,00 € Obec Harichovce Košický samosprávny kraj
22. December 2023
ZMLUVA O DIELO č. 0014/15/2023-5721
0014/15/2023-5721
32 904,00 € GMITTER Media s.r.o. Košický samosprávny kraj
22. December 2023
Zmluva o užívaní elektrickej prípojky a odbere elektrickej energie
0009/15/2023-562 (1214/10/2023/128
50,00 € Obec Tibava Košický samosprávny kraj
22. December 2023
Dodatok č.3 k zmluve o dielo č. 01954/2022/ORRAN-10074
0014/15/2023-586
0,00 € DRS Tech, s.r.o. Košický samosprávny kraj
21. December 2023
Zmluva o dielo
0018/15/2023-5071 (1182/10/2023/125)
58 500,00 € EKOJET, s.r.o. Košický samosprávny kraj
21. December 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 7995/2022/OSV-49813 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej službyovanej sociálnej služby
0826/19/2023-2454 (1174/16/2023/170)
0,00 € Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Košický samosprávny kraj
21. December 2023
Zmluva spolupráci vo výskume a vývoji
05849/2023/ORRUPZP-22698 (1184/10/2023/127)
20 000,00 € Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Košický samosprávny kraj