Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2023
Kúpna zmluva č. 1/2023
Kúpna zmluva č. 1/2023
296,00 € Ing. Gabriela Križanová Múzeum v Kežmarku
20. December 2023
Kúpna zmluva č. 3/2023
Kúpna zmluva č. 3/2023
154,00 € Ľubomíra Šutáková Múzeum v Kežmarku
19. December 2023
Darovacia zmluva č. 2/2023
Darovacia zmluva č. 2/2023
0,00 € Júlia Zummerová Múzeum v Kežmarku
19. December 2023
Darovacia zmluva č. 12/2023
Darovacia zmluva č. 12/2023
0,00 € Ladislav Špalek Múzeum v Kežmarku
19. December 2023
Kúpna zmluva č. 2/2023
Kúpna zmluva č. 2/2023
2 500,00 € Mgr. Veronika Antalová Múzeum v Kežmarku
1. December 2023
Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu číslo: 11-424907
Poistná zmluva číslo 11-424907
7 311,12 € Union poisťovňa, a. s. Múzeum v Kežmarku
27. November 2023
Poistná zmluva - Úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle
Poistná zmluva - 78901493
75,00 € Union poisťovňa, a. s. Múzeum v Kežmarku
27. November 2023
Poistná zmluva - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Poistná zmluva č. 72902438
190,00 € Union poisťovňa, a. s. Múzeum v Kežmarku
27. November 2023
Poistná zmluva - Havarijné poistenie (KASKO) motorových vozidiel
Poistná zmluva č. 78901469
479,06 € Union poisťovňa, a. s. Múzeum v Kežmarku
27. Október 2023
Dodatok k poistnej zmluve
Dodatok č. 5 k poistnej zmluve č. 11-4-19628
4 341,63 € Union poisťovňa, a. s. Múzeum v Kežmarku
25. Október 2023
Zmluva č. ZO/2023WBS15679-2 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
Zmluva č. ZO/2023WBS15679-2
120,00 € Osobnyudaj.sk-WB, s. r. o. Múzeum v Kežmarku
11. September 2023
Zmluva o prenájme interaktívnej výstavy "Vynálezy - vedecká hračka"
Zmluva o prenájme interaktívnej výstavy
0,00 € VEDECKÁ HRAČKA, občianske združenie Múzeum v Kežmarku
4. September 2023
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru
2 640,00 € CREATHERM, s.r.o. Múzeum v Kežmarku
18. August 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5150895876
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5150895876
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Múzeum v Kežmarku
17. August 2023
Zmluva o umeleckom výkone č. 3/2023
Zmluva o umeleckom výkone č. 3/2023
300,00 € Ing. Silvia Švábiková, PhD. Múzeum v Kežmarku
11. August 2023
Darovacia zmluva č. 1/2023
Darovacia zmluva č. 1/2023
0,00 € Monika Horváthová Múzeum v Kežmarku
24. Júl 2023
Dodatok k poistnej zmluve
Dodatok k poistnej zmluve č. 11-4-19628
4 125,46 € Union poisťovňa, a. s. Múzeum v Kežmarku
28. Jún 2023
Zmluva o obstaraní predaja vecí č. 1/2023
Zmluva o obstaraní predaja vecí č. 1/2023
0,00 € Peter Duda Múzeum v Kežmarku
19. Jún 2023
Komisionárska zmluva č. KZ-02/2023
Komisionárska zmluva č. KZ-02/2023
0,00 € Cockney, s.r.o. Múzeum v Kežmarku
13. Jún 2023
Dodatok
Dodatok k zmluve ZO/2018A15679-1 o zabezpečení výkon činnosti zodpovednej osoby
40,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Múzeum v Kežmarku