Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. November 2016
Kúpna zmluva
Z201638274_Z
75,00 € MICRONIX spol. s r.o. Múzeum v Kežmarku
11. November 2016
Kúpna zmluva
Z201638272_Z
160,00 € IN kom, s.r.o. Múzeum v Kežmarku
11. November 2016
Kúpna zmluva
Z201638275_Z
188,40 € MICRONIX spol. s r.o. Múzeum v Kežmarku
21. September 2016
Kúpna zmluva
Z201626480_Z
174,96 € COMSIT Leopoldov spol. s r.o. Múzeum v Kežmarku
21. September 2016
Kúpna zmluva
Z201626479_Z
64,90 € L BAU s. r. o. Múzeum v Kežmarku
16. Máj 2016
Zmluva o spolupráci
428/CM/2016
Doplnená
0,00 € Slovenské národné divadlo Múzeum v Kežmarku
8. Február 2016
Kúpna zmluva
Z20162087_Z
14 399,99 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Múzeum v Kežmarku
13. November 2015
Kúpna zmluva
Z201534713_Z
91,50 € VILLA MARKET s.r.o. Múzeum v Kežmarku
7. Október 2015
Kúpna zmluva
Z201527000_Z
220,00 € ABAMET, s.r.o. Múzeum v Kežmarku
7. Október 2015
Kúpna zmluva
Z201527014_Z
1 695,00 € ABAMET, s.r.o. Múzeum v Kežmarku
7. Október 2015
Kúpna zmluva
Z201527020_Z
419,95 € Vladimír Reguly IBIS SERVICE Múzeum v Kežmarku
11. September 2015
Kúpna zmluva
Z201523038_Z
1 555,00 € GoBaKo, s.r.o. Múzeum v Kežmarku
26. August 2015
Kúpna zmluva
Z201521334_Z
1 648,99 € ŠTÝL EU s.r.o. Múzeum v Kežmarku
13. August 2015
Zmluva o výpožičke
66/2015/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Turzovka
9. Jún 2015
Zmluva o výpožičke
57/2015/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Múzeum v Kežmarku
11. Máj 2015
Zmluva o spolupráci
514/CM/2015
Doplnená
0,00 € Slovenské národné divadlo Múzeum v Kežmarku
31. Marec 2014
Zmluva o spolupráci
236/CM/2014
Doplnená
0,00 € Slovenské národné divadlo Múzeum v Kežmarku
21. Máj 2013
Zmluva o spolupráci
399/CM/2013
0,00 € Slovenské národné divadlo Múzeum v Kežmarku
16. Január 2013
zmluva o výpožičke
1/2013/STM
100,00 € Slovenské technické múzeum Múzeum v Kežmarku