Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Január 2022
Kúpna zmluva
Z202124838_Z
19 488,30 € Up Déjeuner, s. r. o. Múzeum v Kežmarku
9. December 2021
Kúpna zmluva
Z202124521_Z
370,00 € ITSK, s.r.o. Múzeum v Kežmarku
20. Máj 2021
Zmluva o prevode vlastníctva archeologických nálezov
PUSR-2021-070
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Prešovský samosprávny kraj + Múzeum v Kežmarku
15. Január 2021
Kúpna zmluva
Z202186_Z
19 719,96 € Up Slovensko, s. r. o. Múzeum v Kežmarku
21. September 2020
Zmluva o používaní múzejného katalogizačného systému ESEZ 4G
SNM-GR-CEMUZ-2020/2304
0,00 € Slovenské národné múzeum Múzeum v Kežmarku
31. Marec 2020
Kúpna zmluva
Z20206339_Z
154,99 € KASON, s.r.o. Múzeum v Kežmarku
31. Marec 2020
Kúpna zmluva
Z20206338_Z
45,00 € Nilfisk s.r.o. Múzeum v Kežmarku
25. Marec 2020
Kúpna zmluva
Z20205942_Z
924,00 € Tomáš Sádovský Múzeum v Kežmarku
25. Február 2020
Zmluva o výpožičke
17/2020-STM
0,00 € Slovenské technické múzeum Múzeum v Kežmarku
19. December 2019
Kúpna zmluva
Z201937930_Z
19 588,92 € Up Slovensko, s. r. o. Múzeum v Kežmarku
27. Máj 2019
Kúpna zmluva
Z201916153_Z
529,99 € RIZNER s. r. o. Múzeum v Kežmarku
27. Máj 2019
Zmluva o nájme hnuteľných vecí
487/UDD/2019
180,00 € Slovenské národné divadlo Múzeum v Kežmarku
3. December 2018
Kúpna zmluva
Z201852574_Z
18 291,60 € Up Slovensko, s. r. o. Múzeum v Kežmarku
20. November 2018
Kúpna zmluva
Z201850321_Z
139,00 € VILLA MARKET s.r.o. Múzeum v Kežmarku
19. November 2018
Kúpna zmluva
Z201850103_Z
55,00 € Nilfisk s.r.o. Múzeum v Kežmarku
14. December 2017
Kúpna zmluva
Z201767262_Z
16 989,80 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Múzeum v Kežmarku
4. Máj 2017
Kúpna zmluva
Z201719712_Z
583,00 € ITSK, s.r.o. Múzeum v Kežmarku
26. Apríl 2017
Kúpna zmluva
Z201718289_Z
115,00 € ABAMET, s.r.o. Múzeum v Kežmarku
31. Január 2017
zmluva o dielo
7/2017/MSNP
1 050,00 € Múzeum SNP Múzeum v Kežmarku
7. December 2016
Kúpna zmluva
Z201644251_Z
17 334,83 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Múzeum v Kežmarku