Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Kežmarok č. 10/2023 - k
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Kežmarok č. 10/2023 - k
1 600,00 € Mesto Kežmarok Múzeum v Kežmarku
7. Jún 2023
Zmluva o dielo č. 2
Zmluva o dielo č. 2
399,00 € Vladimír Julián Ševc Múzeum v Kežmarku
31. Máj 2023
Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2023 pre Múzeum v Kežmarku
255/2023
1 600,00 € Mesto Kežmarok MÚZEUM v Kežmarku
9. Máj 2023
Zmluva o umeleckom výkone č. 2/2023
Zmluva o umeleckom výkone č. 2/2023
400,00 € Kristián Majer Múzeum v Kežmarku
6. Marec 2023
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
14 216,00 € Monaster, s. r. o. Múzeum v Kežmarku
6. Marec 2023
Zmluva o vystúpení
Zmluva o vystúpení
600,00 € Skupina historického šermu COHORS PREŠOV Múzeum v Kežmarku
21. Február 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
103 671,46 € GMT projekt, spol. s r.o. Múzeum v Kežmarku
10. Február 2023
Zmluva o poskytnutí služieb č. 23/01
Zmluva o poskytnutí služieb č. 23/01
12 000,00 € Stanislav Turcer, ELEX-TURCER Múzeum v Kežmarku
2. Február 2023
Darovacia zmluva č. 8/2022
Darovacia zmluva č. 8/2022
0,00 € Júlia Zummerová Múzeum v Kežmarku
31. Január 2023
Zmluva č. 37/2023 o platbe členského príspevku
Zmluva č. 37/2023 o platbe členského príspevku
180,00 € Zväz múzeí na Slovensku Múzeum v Kežmarku
27. Január 2023
Darovacia zmluva č. 6/2022
Darovacia zmluva č. 6/2022
0,00 € Mária Kopaničáková Múzeum v Kežmarku
27. Január 2023
Darovacia zmluva č. 11/2022
Darovacia zmluva č. 11/2022
0,00 € Mária Fiolková Múzeum v Kežmarku
11. Január 2023
Darovacia zmluva č. 7/2022
Darovacia zmluva č. 7/2022
0,00 € JUDr. Jana Murárová Múzeum v Kežmarku
10. Január 2023
Darovacia zmluva č. 4/2022
Darovacia zmluva č. 4/2022
0,00 € Ladislav Špalek Múzeum v Kežmarku
10. Január 2023
Darovacia zmluva č. 13/2022
Darovacia zmluva č. 13/2022
0,00 € Nora Baráthová Múzeum v Kežmarku
9. Január 2023
Darovacia zmluva č. 2/2022
Darovacia zmluva č. 2/2022
0,00 € Štefan Cintula Múzeum v Kežmarku
9. Január 2023
Darovacia zmluva č. 3/2022
Darovacia zmluva č. 3/2022
0,00 € Erika Cintulová Múzeum v Kežmarku
9. Január 2023
Darovacia zmluva č. 12/2022
Darovacia zmluva č. 12/2022
0,00 € Mária Jančeková Múzeum v Kežmarku
9. Január 2023
Darovacia zmluva č. 5/2022
Darovacia zmluva č. 5/2022
0,00 € Zita Kočišová Múzeum v Kežmarku
9. Január 2023
Darovacia zmluva č. 1/2022
Darovacia zmluva č. 1/2022
0,00 € Anna Wielandová Múzeum v Kežmarku