Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. September 2022
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022
0,00 € ZO SLOVES pri Múzeu v Kežmarku Múzeum v Kežmarku
8. September 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 30.9.2015
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 30.9.2015
0,00 € LIVONEC SK, s.r.o. Múzeum v Kežmarku
8. September 2022
Zmluva o reštaurovaní č. 1/2022
Zmluva o reštaurovaní č. 1/2022
4 340,00 € Mgr. art. Ľudmila Zozuľáková Múzeum v Kežmarku
7. September 2022
Nájomná zmluva č. NZSK 2022/796019
NZSK 2022/796019
104,49 € XEROX Limited, o.z. Múzeum v Kežmarku
18. August 2022
Zmluva o umeleckom výkone
Zmluva o umeleckom výkone
150,00 € Thesaurus Musicum, o. z Múzeum v Kežmarku
16. August 2022
Zmluva o dielo č. 02/2022
Zmluva o dielo č. 02/2022
18 144,00 € RestArt s.r.o. Múzeum v Kežmarku
12. August 2022
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022
0,00 € ZO SLOVES pri Múzeu v Kežmarku Múzeum v Kežmarku
26. Júl 2022
Zmluva o spolupráci a propagácii č. 17/2022/1
17/2022/1
0,00 € Severovýchod Slovenska Múzeum v Kežmarku
13. Júl 2022
Zmluva o zabezpečení predaja žetónov
Zmluva o zabezpečení predaja žetónov
300,00 € Mestské kultúrne stredisko Múzeum v Kežmarku
8. Júl 2022
Kúpna zmluva č. 1/2022
Kúpna zmluva č. 1/2022
1 000,00 € Daniel Hurai Múzeum v Kežmarku
27. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-540-04485
22-540-04485
2 500,00 € Fond na podporu umenia Múzeum v Kežmarku
23. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní online platieb č. 39781/2022/p
Zmluva o poskytovaní online platieb č. 39781/2022/p
0,00 € Štátna pokladnica Múzeum v Kežmarku
26. Máj 2022
Zmluva o výpožičke č. 6/2022
Zmluva o výpožičke č. 6/2022
0,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hniezdne Múzeum v Kežmarku
18. Máj 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve č. ZO/2018A15679-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
Zmluva č. ZO/2018A15679-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
0,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Múzeum v Kežmarku
9. Máj 2022
Autorská zmluva o dielo č. 3
Autorská zmluva o dielo č. 3
360,00 € Mgr. Tomáš Janura, PhD. Múzeum v Kežmarku
2. Máj 2022
Zmluva o dielo č. 2/2022
Zmluva o dielo č. 2/2022
3 372,00 € Overhead s.r.o. Múzeum v Kežmarku
29. Apríl 2022
Autorská zmluva o dielo č. 2
Autorská zmluva o dielo č. 2
120,00 € Mgr. Katarína Šimunková, PhD. Múzeum v Kežmarku
29. Apríl 2022
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022
0,00 € ZO SLOVES prí Múzeu v Kežmarku Múzeum v Kežmarku
26. Apríl 2022
Autorská zmluva o dielo č. 1
Autorská zmluva o dielo č. 1
240,00 € Mgr. Martin Hložek, PhD. Múzeum v Kežmarku
23. Február 2022
Kúpna zmluva
Z20221351_Z
465,00 € ABAmet, s.r.o. Múzeum v Kežmarku