Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Január 2023
Darovacia zmluva č. 9/2022
Darovacia zmluva č. 9/2022
0,00 € Marta Kučerová Múzeum v Kežmarku
4. Január 2023
Zmluva o výpožičke č. 2/2023
Zmluva o výpožičke č. 2/2023
0,00 € Veronika Bednarčíková Múzeum v Kežmarku
22. December 2022
Kúpna zmluva č. 4/2022
Kúpna zmluva č. 4/2022
520,00 € Lýdia Čurilová Múzeum v Kežmarku
20. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5150895876
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5150895876
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Múzeum v Kežmarku
20. December 2022
Kúpna zmluva č. 3/2022
Kúpna zmluva č. 3/2022
40,00 € Alica Badoničová Múzeum v Kežmarku
20. December 2022
Kúpna zmluva č. 6/2022
Kúpna zmluva č. 6/2022
120,00 € Andrea Bagarová Múzeum v Kežmarku
20. December 2022
Kúpna zmluva č. 2/2022
2/2022
50,00 € Petronela Dudasová Múzeum v Kežmarku
20. December 2022
Kúpna zmluva č. 5/2022
Kúpna zmluva č. 5/2022
270,00 € PhDr. Eleonóra Baráthová Múzeum v Kežmarku
13. December 2022
Zmluva o poskytnutí verejných služieb
Zmluva o poskytnutí verejných služieb
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Múzeum v Kežmarku
13. December 2022
SNM-GR-CEMUZ-2021/2554
Dodatok č. 1/2022 k Zmluve o používaní múzejného katalogizačného systému ESEZ 4G č. SNM-GR-CEMUZ-2021/2554
0,00 € Slovenské národné múzeum Múzeum v Kežmarku
2. December 2022
Zmluva o výpožičke č. 12/2022
Zmluva o výpožičke č. 12/2022
0,00 € Eva Matejková Múzeum v Kežmarku
1. December 2022
Kúpna zmluva
Z202214395_Z
25 188,90 € Up Déjeuner, s. r. o. Múzeum v Kežmarku
29. November 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
Zmluva o poskytnutí služieb
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Múzeum v Kežmarku
28. November 2022
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 9107125551
9107125551
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Múzeum v Kežmarku
25. November 2022
Kúpna zmluva
Z202214395_Z
25 188,90 € Up Déjeuner, s. r. o. Múzeum v Kežmarku
16. November 2022
Zmluva o výpožičke č. 11/2022
Zmluva o výpožičke č. 11/2022
0,00 € Oskar Hanusek ĽUD-UM-KER Múzeum v Kežmarku
27. Október 2022
Zmluva o dielo č. 3/2022
Zmluva o dielo č. 3/2022
200,00 € Mgr. Barbora Thomayová Múzeum v Kežmarku
11. Október 2022
Dodatok k poistnej zmluve
11-4-19628
4 037,43 € Union poisťovňa, a. s. Múzeum v Kežmarku
5. Október 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru - krátkodobý nájom č. 4/2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru - krátkodobý nájom č. 4/2022
200,00 € Vojtech Novanský QUERA Múzeum v Kežmarku
20. September 2022
Zmluva o výpožičke č. 7/2022
Zmluva o výpožičke č. 7/2022
0,00 € Vladimír Tauber Múzeum v Kežmarku