Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Júl 2023
Kúpna zmluva
Z20237543_Z
22 999,00 € AUTO MARKET, s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
28. Júl 2023
Kúpna zmluva
AOS-I-24/2023
23 292,00 € XY Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
27. Júl 2023
Kúpna zmluva
Z20237525_Z
Zrušená
215 800,00 € BSP Truck Servis a.s. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
25. Júl 2023
Zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru
AOS-IX-65/2023
Doplnená
65 760,00 € Ing. Pavol Šín - PO-VVV Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
24. Júl 2023
Rámcová dohoda
Z20237462_Z
23 850,00 € Diagnostic Medicína s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
24. Júl 2023
Rámcová dohoda
Z20237464_Z
37 197,00 € Diagnostic Medicína s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
24. Júl 2023
Rámcová dohoda
Z20237463_Z
10 290,00 € Diagnostic Medicína s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
24. Júl 2023
Rámcová dohoda
Z20237459_Z
11 054,00 € NOVIO-HC s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
24. Júl 2023
Zmluva o dielo č. AOS-II-3/2023
AOS-II-3/2023
64 800,00 € Architectural building management, s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
24. Júl 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-101/2023
28,00 € Ing. Ľubomír Šuťák Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
24. Júl 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-102/2023
50,60 € Ing. Ľubomír Šuťák Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
21. Júl 2023
Zmluva o dielo č. AOS-II-7/2023
AOS-II-7/2023
Doplnená
639 540,05 € Chemkostav, a.s. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
18. Júl 2023
Zmluva o dielo č. AOS-II-5/2023
AOS-II-5/2023
Doplnená
236 185,80 € JG STAVING PLUS s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
18. Júl 2023
Dohoda o grante pre program Erazmus+
AOS-IX-60/2023, 2023-1-SK01-KA131-HED-000113586
59 573,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
14. Júl 2023
Kúpna zmluva
Z20237062_Z
828,54 € Tibor Varga TSV PAPIER Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
13. Júl 2023
Čiastková kúpna zmluva
AOS-I-3/2023
26 068,00 € Fintex, s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
12. Júl 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-97/2023
90,00 € Ing. Miroslav Žentek, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
12. Júl 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-92/2023
86,00 € Ing. Matúš Grega, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
12. Júl 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-95/2023
13,30 € Ing. Marek Pasteľak Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
12. Júl 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-94/2023
30,00 € doc. Ing. Michal Turčaník, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika