Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2023
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva
AOS-XIII-77/2023
130,00 € doc. Ing. Ivan Majchút, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5. December 2023
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva
AOS-XIII-73/2023
0,00 € Ing. Pavol LUKÁŠIK, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5. December 2023
Zmluva o vytvorení slovesného autorského diela a licenčná zmluva
AOS-XIII-75/2023
0,00 € doc. Ing. Mikuláš Šostronek, PhD., doc. Ing. Bohuslav Lakota, CSc., Ing. Miroslav Matejček, PhD., Ing. Zdeno Baráni, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5. December 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
AOS-VII-2/2023, BB239/2023/0920002-Vzp
0,00 € Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
3. December 2023
Dohoda o zrážke zo mzdy
20223503000002
500,00 € xxx Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
27. November 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
BB239/2023/0920002-Vzp
0,00 € Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
27. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202313431_Z
25 200,00 € Tritius Solutions a.s. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
27. November 2023
Rámcová zmluva
AOS-X-5/2023
0,00 € Česká republika – Ministerstvo obrany, Univerzita obrany ako organizačná jednotka organizačnej zložky štátu Ministerstva obrany Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
21. November 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-170/2023
47,80 € Ing. Vladimír Kulpa Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
21. November 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-177/2023
15,24 € Ing. Mgr. Juraj Pagáčik Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
21. November 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-174/2023
13,30 € Ing. Marek Pasteľak Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
21. November 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-168/2023
86,00 € Ing. Matúš Grega, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
21. November 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-172/2023
34,68 € Ing. Miroslav Žentek, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
21. November 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-173/2023
26,00 € Ing. Miroslav Žentek, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
21. November 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-169/2023
26,00 € Ing. Matúš Grega, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
20. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202312887_Z
22 091,54 € Synergon, a.s. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
16. November 2023
Kúpna zmluva
AOS-I-40/2023
1 422,00 € XY Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
15. November 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-165/2023
18,76 € Ing. Mária Némethová Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
15. November 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-162/2023
59,80 € Ing. Jozef Perďoch, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
14. November 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-166/2023
18,40 € Mgr. Martin Kožiak Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika