Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Máj 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-68/2023
97,88 € Ing. Juraj Groma Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
18. Máj 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-67/2023
62,20 € Ing. Matúš Grega, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
18. Máj 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-66/2023
62,20 € Ing. Marek Pasteľak Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
18. Máj 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-65/2023
55,10 € Ing. Miroslav Žentek, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
17. Máj 2023
Kúpna zmluva
Z20233921_Z
6 297,00 € ALEZA INTERIER, s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
15. Máj 2023
Zmluva na vykonanie základného kurzu
2/109001/2023/KURZ (AOS-IX-43/2023)
11 136,00 € Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
15. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20232250_Z
14 010,40 € airo, s. r. o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
15. Máj 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-64/2023
0,00 € Ing. Vladimír Kadlub Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
15. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20233688_Z
1 154,14 € airo, s. r. o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
10. Máj 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-61/2023
50,60 € Ing. Ľubomír Šuťák Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
10. Máj 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-62/2023
50,60 € Ing. Ľubomír Šuťák Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
9. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
AOS-VI-1/2023
3 840,00 € Vladimír Borko T 613 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5. Máj 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-60/2023
24,48 € Ing. Miroslav Mušinka Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
4. Máj 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-55/2023
22,91 € Ing. Stanislava Gažovová, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
4. Máj 2023
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva
AOS-XIII-1/2023
130,00 € PhDr. Mária Martinská, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
4. Máj 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
AOS-IX-44/2023-PVe
900,00 € Ing. Vladimír Kadlub Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
4. Máj 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
AOS-IX-35/2023-PVe
930,00 € PhDr. Soňa Šrobárová, PhD., MBA Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
4. Máj 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
AOS-IX-40/2023-PVe
470,00 € Ing. Vratislav Kreheľ Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
4. Máj 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
AOS-IX-36/2023-PVe
720,00 € PhDr. Marek Grejták, PhD., MpH Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
4. Máj 2023
Zmluva na vykonanie kurzu
AOS-IX-43/2023
11 136,00 € Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika