Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Október 2023
Rámcová kúpna zmluva o dodávke tovaru
NSM-3-200/2023
7 917,00 € Datacomp s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
17. Október 2023
Kúpna zmluva
NSM-3-193/2023
11 988,00 € EGAMED, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
17. Október 2023
Kúpna zmluva
NSM-3-195/2023
46 380,00 € UNIQUE MEDICAL, s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
17. Október 2023
Dohoda o novácii zmluvy o poskytovaní služieb
NSM-3-188/2023
0,00 € Optovia s r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
17. Október 2023
Kúpna zmluva
NSM-3-189/2023
11 337,00 € Dräger Slovensko, s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
17. Október 2023
Kúpna zmluva
NSM-3-194/2023
170 280,00 € UNIQUE MEDICAL, s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
10. Október 2023
Zmluva o krátkodobom nájme APZ-KV-4-27/2023
NSM-3-184/2023
50,00 € Akadémia Policajného zboru v Bratislave Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
5. Október 2023
Rámcová kúpna zmluva
NSM-3-180/2023
9 001,80 € AQUA PRO EUROPE, a.s. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
3. Október 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
NSM-3-186/2023
1 200,00 € konzultanti.it, s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
3. Október 2023
Zmluva o prenájme dátového okruhu, číslo zmluvy:. 2829-052-23
NSM-3-190/2023
100,00 € ACS spol. s r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
25. September 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní komplexných služieb v oblasti verejného obstarávania
NSM-3-183/2023
66 950,00 € trinitee, s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
20. September 2023
Rámcová kúpna zmluva o dodávke tovaru
NSM-3-177/2023
52 596,00 € Tibor Varga TSV PAPIER Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
13. September 2023
Rámcová kúpna zmluva o dodávke tovaru
NSM-3-174/2023
36 716,04 € Peter Šesták - KANPEX Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
13. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 1146523
NSM-3-176/2023
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
7. September 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o vykonávaní odborných vyšetrení krvi
NSM-3-152/2023
62,20 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
7. September 2023
Rámcová kúpna zmluva o dodávke tovaru
NSM-3-170/2023
13 797,84 € Ecolab Gesellschaft mbH Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
7. September 2023
Zmluva o poskytovaní servisných služieb
NSM-3-166/2023
19 620,00 € KLIMASERVIS Slovensko s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
7. September 2023
Zmluva o výpožičke
NSM-3-144/2023
0,00 € Prevencia Zachraňuje Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
4. September 2023
Dodatok č. 3 k Poistnej zmluve č. 2400173220
Dodatok č. 3 k zmluve č. 2400173220
2 494,80 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
25. August 2023
Zmluva na odvoz a likvidáciu nebezpečného a ostatného odpadu zo zdravotnej starostlivosti
NSM-3-167/2023
153 949,21 € SANAMEDO, s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.