Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Marec 2019
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
1460/2019
6 284,23 € MEDIKO. spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
6. Marec 2019
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
1349/2019
1 028,59 € Roner, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
6. Marec 2019
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
1367/2019
9 084,58 € BIOHEM, spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
6. Marec 2019
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
1300/2019
977,53 € MEDIS Nitra, spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
6. Marec 2019
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
1196/2019
3 199,95 € Medtronic Slovakia s. r. o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
6. Marec 2019
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
1394/2019
5 710,49 € Medin Slovensko, s. r. o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
6. Marec 2019
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
1436/2019
21 264,47 € Messer Tatragas, spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
6. Marec 2019
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
1560/2019
8 598,16 € MGP, spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
6. Marec 2019
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
1693/2019
721,50 € Miroslav Danihel Software Project Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
6. Marec 2019
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
1637/2019
8 113,71 € PROSOFT, spol. s r.o. Košice Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
6. Marec 2019
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
1106/2019
2 470,96 € PULImedical, spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
6. Marec 2019
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
1484/2019
807,30 € MG - Slovakia s.r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
6. Marec 2019
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
1539/2019
453,96 € Slovenské centrum obstarávania Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
6. Marec 2019
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
1629/2019
400,48 € A care, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
6. Marec 2019
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
1402/2019
767,12 € Bio G, spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
6. Marec 2019
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
0982/2019
2 226,67 € Teleflex Medical s.r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
6. Marec 2019
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
1156/2019
1 288,32 € Lohmann & Rauscher, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
6. Marec 2019
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
1714/2019
253,50 € Stanislav Knopp Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
6. Marec 2019
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
1320/2019
5 056,90 € R A D I X spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
6. Marec 2019
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
1605/2019
305,96 € Ing. Andrej Džadoň - MEDSERVIS Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca