Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
98/2022
0,00 € Gordianová Erika Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
107/2022
0,00 € Laurenčíková Alena Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
109/2022
0,00 € Repáková Dana Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
94/2022
0,00 € Penteková Martina Nemocnica s poliklinikou, Revúca
10. Jún 2022
Kúpna zmluva
Z20226006_Z
3 600,00 € Xepap, spol. s r. o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
10. Jún 2022
Kúpna zmluva
Z20226011_Z
2 262,00 € MAT-obaly, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
31. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3724/2022
8 418,69 € JUDr. Pavol Halaj, advokát Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
31. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3709/2022
4 143,92 € MEDISAL, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
31. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3569/2022
10 052,21 € Teleflex Medical, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
31. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3661/2022
2 142,40 € MEDICORE s.r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
31. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3732/2022
3 933,32 € Martin Renčo Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
24. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3102/2022
5 211,86 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
24. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
2962/2022
1 632,70 € UNOMED spol. s r. o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
24. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3221/2022
6 277,47 € Medin Slovensko, s. r. o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
24. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3235/2022
3 634,52 € Bio G, spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
24. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3401/2022
28 983,99 € Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
24. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3196/2022
21 236,17 € BIOHEM, spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
24. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3022/2022
2 156,06 € Lohmann & Rauscher, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
24. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3475/2022
36 866,61 € MED - solutions s. r. o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
24. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
2894/2022
4 491,24 € VIDRA a spol. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca