Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Jún 2018
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
0711/2018
3 021,21 € Johnson & Johnson, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
28. Jún 2018
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
0596/2018
1 186,97 € Bio G, spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
28. Jún 2018
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
0926/2018
123,54 € A care, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
28. Jún 2018
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
0840/2018
1 335,17 € RAMEKO, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
28. Jún 2018
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
0882/2018
87,75 € Matúš Račák - RADO - LIFT 02 Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
28. Jún 2018
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
0768/2018
668,08 € TRIGON PLUS s.r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
28. Jún 2018
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
0515/2018
1 145,52 € DCX spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
28. Jún 2018
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
0409/2018
9 665,14 € Lohmann & Rauscher, s.r.o Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
28. Jún 2018
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
0332/2018
1 147,60 € UNOMED spol. s r. o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
28. Jún 2018
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
0316/2018
484,17 € Dräger Slovensko, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
28. Jún 2018
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
0566/2018
23 518,65 € BIOHEM, spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
28. Jún 2018
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
0587/2018
4 956,90 € Medin Slovensko, s. r. o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
28. Jún 2018
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
0248/2018
1 810,73 € Teleflex Medical s.r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
28. Jún 2018
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
0268/2018
19 846,69 € VIDRA a spol. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
28. Jún 2018
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
0642/2018
16 156,83 € Messer Tatragas, spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
28. Jún 2018
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
0698/2018
3 740,16 € Roche Slovensko, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
28. Jún 2018
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
0791/2018
94 493,80 € Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
28. Jún 2018
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
0804/2018
15 478,78 € Ing. Andrej Džadoň - MEDSERVIS Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
14. Jún 2018
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
0122/2018
1 462,50 € INTES Poprad, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
14. Jún 2018
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
0176/2018
7 850,97 € Ing. Andrej Džadoň - MEDSERVIS Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca