Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Október 2015
Kúpna zmluva
Z201527653_Z
5 599,20 € GastroRex, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
8. Október 2015
Kúpna zmluva
Z201526962_Z
54 000,00 € PRAGOPERUN SK s.r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
5. Október 2015
Kúpna zmluva
Z201526613_Z
144,00 € JURIGA spol. s r. o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
2. Október 2015
Kúpna zmluva
Z201526132_Z
480,00 € Ing. Iveta Janíková Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
28. September 2015
Kúpna zmluva
Z201525324_Z
249,48 € EURO MEDIA Košice, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
7. August 2015
Kúpna zmluva
Z201518805_Z
287,63 € INTERVIA s. r. o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
31. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201518066_Z
463,20 € ATECH.NET s.r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
22. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201512418_Z
252,00 € Ing. Iveta Janíková Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
25. Máj 2015
Kúpna zmluva
Z20158688_Z
284,28 € Ing. Peter Gerši GCTECH Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
13. Apríl 2015
Kúpna zmluva
Z20153797_Z
768,00 € MAT-obaly, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
24. Marec 2015
Kúpna zmluva
Z20152254_Z
360,00 € Ing. Peter Gerši GCTECH Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
24. Marec 2015
Kúpna zmluva
Z20151521_Z
252,00 € Ing. Iveta Janíková Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
19. Marec 2015
Kúpna zmluva
Z20151754_Z
920,40 € LASER servis, spol. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
3. Marec 2015
Kúpna zmluva
Z20151079_Z
142,92 € JURIGA spol. s r. o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
25. Jún 2014
Zmluva o skončení Dohody zamestnávateľa a užívateľského zamestnávateľa o dočasnom pridelení zamestnanca č. 1/2014
52/2014
0,00 € Letecká vojenská nemocnica,a.s.Košice Nemocnica s poliklinikou, n.o.
25. Apríl 2014
Zmluva o poskytnutí finančného daru
2014-0146-1101100
4 000,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
20. Jún 2012
Dodatok č. 2 k zmluve o vykonávaní laboratórnych vyšetrení
23/2/2007
0,00 € Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca