Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3056/2022
4 912,74 € SARSTEDT spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
24. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3285/2022
3 436,30 € MEDIKO. spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
2. December 2021
Zmluva o výpožičke
303/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Nemocnica s poliklinikou, n.o.
23. Júl 2021
Rámcová dohoda
Z202115852_Z
1 428,00 € MAT-obaly, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
4. December 2020
Rámcová dohoda
Z202031816_Z
2 158,80 € Xepap, spol. s r. o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
15. Október 2020
Darovacia zmluva hnuteľného majetku štátu č. 409/2020
409/2020
137 917,44 € Ministerstvo zdravotníctva SR Nemocnica s poliklinikou n. o. Revúca
5. Jún 2020
Rámcová dohoda
Z202011511_Z
1 080,00 € MAT-obaly, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
24. Apríl 2020
Kúpna zmluva
Z20208182_Z
22 800,00 € PROSOFT Košice, a.s. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
6. Marec 2020
Kúpna zmluva
Z20204352_Z
12 716,40 € Ing. Martin Kováč - Gastrotechnika plus Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
3. Október 2019
Rámcová dohoda
Z201929433_Z
2 295,60 € Xepap, spol. s r. o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
26. September 2019
Rámcová dohoda
Z201928620_Z
928,80 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
8. August 2019
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
1997/2019
754,21 € HARTMANN- RICO spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
8. August 2019
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
1938/2019
1 800,14 € UNOMED spol. s r. o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
8. August 2019
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
2871/2019
1 452,00 € JUDr. Pavol Halaj, advokát Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
8. August 2019
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
2633/2019
932,41 € STIRILAB, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
8. August 2019
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
2648/2019
2 673,37 € TATRASERVIS Štôla s.r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
8. August 2019
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
2725/2019
524,68 € A care, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
8. August 2019
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
2833/2019
235,95 € KARDIAG spol. s r. o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
8. August 2019
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
2699/2019
784,66 € Siemens Healthcare s.r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
8. August 2019
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
2571/2019
945,58 € Johnson & Johnson, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca