Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Marec 2019
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
1665/2019
18 409,36 € MED - solutions s. r. o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
6. Marec 2019
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
1572/2019
1 185,54 € Tatraservis Štôla s.r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
28. Január 2019
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
0941/2019
15 844,18 € PROSOFT, spol. s r.o. Košice Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
28. Január 2019
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
0939/2019
4 758,28 € MEDISAL, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
24. Január 2019
Dohoda o odpustení dlhu č. 351/2018
351/2018
1 094 021,03 € Debitum, a.s. Nemocnica s poliklinikou, Revúca
10. August 2018
Rámcová dohoda
Z201833244_Z
2 355,60 € Xepap, spol. s r. o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
28. Jún 2018
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
0631/2018
1 008,07 € BATIST Medical SK, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
28. Jún 2018
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
0641/2018
204,01 € RK Trade Slovakia, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
28. Jún 2018
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
0665/2018
1 340,33 € Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
28. Jún 2018
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
0570/2018
647,01 € EGAMED, spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
28. Jún 2018
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
0868/2018
342,11 € Peter Jacko - EL. SERVIS Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
28. Jún 2018
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
0760/2018
2 378,08 € MGP, spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
28. Jún 2018
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
0367/2018
2 348,80 € PULImedical, spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
28. Jún 2018
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
0379/2018
211,10 € HARTMANN- RICO spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
28. Jún 2018
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
0671/2018
1 161,80 € MEDIKO. spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
28. Jún 2018
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
0688/2018
864,91 € MG - Slovakia s.r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
28. Jún 2018
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
0881/2018
970,07 € KNOPP s.r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
28. Jún 2018
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
0775/2018
3 864,68 € Tatraservis Štôla s.r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
28. Jún 2018
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
0913/2018
90,68 € Mária Vidová - MAJAVI Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
28. Jún 2018
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
0541/2018
4 272,76 € R A D I X spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca