Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2023
Rámcová dohoda
386/2023
6 953,81 € INMEDIA spol. s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
29. December 2023
Rámcová dohoda
391/2023
40 883,30 € GM plus, s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
13. December 2023
Kúpna zmluva
382/2023
0,00 € GASTRO-HAAL, s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
13. December 2023
Kúpna zmluva
383
8 856,00 € SINAKO SK s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
13. December 2023
Zmluva o dodávke plynu
381/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
5. December 2023
Kúpna zmluva
380/2023
0,00 € GASTRO-HAAL, s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
4. December 2023
činnosť autorizovaného bezpečnostného technika a požiarneho technika mandatárom
379/2023
0,00 € Ing. Ján Grendel Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
20. November 2023
Zmluva o dielo
378/2023
61 553,52 € Win-mont s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
14. November 2023
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
377/2023
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
14. November 2023
Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb za produkty: 23K662064
376/2023
0,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
30. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
371/2023
836,00 € ASO VENDING s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
10. Október 2023
Zmluva o výkone supervízie
369/2023
0,00 € PhDr. Elena Lacko Martinovičová Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
18. September 2023
Zmluva o dielo "ZSS HARMÓNIA Lučenec - odstránenie havarijného stavu strechy budova C"
367/2023
Doplnená
46 687,13 € Miroslav Jurný Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
19. Júl 2023
Zmluva o nájme
365/2023
Doplnená
0,00 € LCnet 04, s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
12. Jún 2023
Zmluva o výkone Stavebného dozoru
364/2023
0,00 € IS 64 s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
9. Jún 2023
Zmluva o dielo
363
Doplnená
0,00 € CONSTRUCT s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
8. Jún 2023
Zmluva o dielo
362/2023
Doplnená
0,00 € Miroslav Jurný Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
26. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
2023/040B053
0,00 € Nadácia EPH Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
22. Máj 2023
Darovacia zmluva - masážna posteľ
28-2023
0,00 € Cathrin s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
17. Máj 2023
Zmluva o dielo
360/2023
0,00 € ENVICONSULT spol. s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA