Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Apríl 2022
Zmluva o bežnom účte
Dodatok č. 1 k zmluve 28/2020
0,00 € Štátna pokladnica Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
8. Apríl 2022
Zmluva o bežnom účte
Dodatok č. 1 k zmluve 27/2020
0,00 € Štátna pokladnica Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
8. Apríl 2022
Zmluva o bežnom účte
Dodatok č. 1 k zmluve 29/2020
0,00 € Štátna pokladnica Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
7. Apríl 2022
Kúpna zmluva
243/2022
2 226,73 € Roľnícke družstvo Ďumbier Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
4. Apríl 2022
Rámcová dohoda - Trvanlivé potraviny
93/2020
0,00 € INMEDIA spol. s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
4. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Rámcová dohoda - Trvanlivé potraviny
Dodatok č. 1 k zmluve 93/2020
0,00 € INMEDIA spol. s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
31. Marec 2022
Zmluva o výkone stavebného dozoru
242/2022
5 500,00 € IS 64 s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
30. Marec 2022
Nájomná zmluva
239/2022
646,80 € Tibor Szabó Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
30. Marec 2022
Kúpna zmluva
241/2022
5 540,13 € Selčianske s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA