Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. November 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva - Dodávanie čerstvých potravín najvyššej akosti s uplatnením soc. aspektu - vajcia
Doplnená
0,00 € Rimgal spol. s r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
10. Október 2022
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022
Dodatok č.2 ku kolektívnej zmluve na rok 2022
0,00 € Základná OO ZSS HARMÓNIA Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
29. September 2022
Zmluva o dielo
262/2022
0,00 € Miroslav Jurný Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
29. September 2022
Rámcová dohoda - Mlieko a mliečne výrobky
Dodatok č. 1 k zmluve 96/2020
0,00 € INMEDIA spol. s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
29. September 2022
Rámcová dohoda - Bryndza
Dodatok č. 1 k zmluve č. 94/2020
0,00 € INMEDIA spol. s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
29. September 2022
Zmluva o zabezpečení benefitných poukážok
264/2022 (22bpK662003)
0,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
23. September 2022
Zmluva o postúpení práv a povinností
146/2021
0,00 € M-NOVOMAX-D s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
23. September 2022
Zmluva o postúpení práv a povinností (k Rámcovej dohode)
147/2021
0,00 € M-NOVOMAX-D s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
9. September 2022
Zmluva o poskytnutí stravy pre p. Šándoriovú
260/2022
Doplnená
0,00 € Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
2. September 2022
Dodatok č. 1 k zmluve "ZSS HARMÓNIA Lučenec – dodávka a realizácia vonkajšieho evakuačného lôžkového výťahu"
201/2021
0,00 € CONSTRUCT s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
31. August 2022
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022
210/2022
0,00 € Základná OO ZSS HARMÓNIA Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
19. August 2022
Zmluva o spolupráci - František Bika
601/2022
0,00 € Mesto Lučenec Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
19. August 2022
Zmluva o spolupráci - Ladislav Krajči
603/2022
0,00 € Mesto Lučenec Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
19. August 2022
Zmluva o spolupráci - Roman Tóth
604/2022
0,00 € Mesto Lučenec Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
19. August 2022
Kúpna zmluva - Dodávanie čerstvých potravín najvyššej akosti s uplatnením soc. aspektu - mlieko a mliečne výrobky
259/2022
0,00 € Selčianske s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
19. August 2022
Zmluva o spolupráci - Peter Kováč
602/2022
0,00 € Mesto Lučenec Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
19. August 2022
Zmluva o spolupráci - Mgr. Ján Nosáľ
605/2022
0,00 € Mesto Lučenec Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
17. August 2022
Kúpna zmluva - Dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov
253/2022
0,00 € Roľnícke družstvo Ďumbier Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
17. August 2022
Zmluva o spolupráci - úhrada potrieb opatrovanca - Františka Biku
255/2022
0,00 € Mesto Lučenec Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
17. August 2022
Zmluva o spolupráci - úhrada potrieb opatrovanca - Mgr. Ján Nosáľ
256/2022
0,00 € Mesto Lučenec Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA