Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Február 2023
Rámcová kúpna zmluva č. 350/2023
350/2023
0,00 € Soldanus Group s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
26. Január 2023
Kolektívna zmluva
349/2023
0,00 € Základná OO ZSS HARMÓNIA Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
24. Január 2023
Darovacia zmluva - hojdacie kreslo
26/2023
0,00 € Monika Galusová Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
17. Január 2023
Rámcová kúpna zmluva č. 18/2023
18/2023
0,00 € Selčianske s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
12. Január 2023
Zmluva poskytovaní praktického vyučovania
302/2023
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
11. Január 2023
Rámcová kúpna zmluva č. 301/2023
301/2023
0,00 € Novomax group s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
10. Január 2023
Rámcová kúpna zmluva č. 299/2023
299/2023
0,00 € Roľnícke družstvo Ďumbier Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
10. Január 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu
300/2023
0,00 € BM WORK AGENCY spoločnosť s ručením obmedzeným Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
9. Január 2023
Rámcová kúpna zmluva č. 4/2023
4/2023
0,00 € AVAGRI s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
30. December 2022
Rámcová dohoda - mrazené polotovary
280/2022
0,00 € INMEDIA spol. s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
30. December 2022
Rámcová dohoda - mrazené mäso a mäsové výrobky (chladené)
277/2022
0,00 € INMEDIA spol. s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
30. December 2022
Rámcová dohoda - Trvanlivé potraviny
282/2022
0,00 € INMEDIA spol. s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
30. December 2022
Rámcová dohoda - cestoviny
281/2022
0,00 € INMEDIA spol. s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
30. December 2022
Rámcová dohoda - ovocie a zelenina
296/2022
0,00 € Lunys, s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
30. December 2022
Rámcová dohoda - chlieb a pečivo
295/2022
0,00 € PENAM SLOVAKIA a.s. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
30. December 2022
Rámcová dohoda - Zákusky
294/2022
Doplnená
0,00 € PENAM SLOVAKIA a.s. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
30. December 2022
Rámcová dohoda - Mlieko a mliečne výrobky
279/2022
0,00 € INMEDIA spol. s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
30. December 2022
Rámcová dohoda - mrazené ryby
278/2022
0,00 € INMEDIA spol. s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
28. December 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke zemného plynu
293/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
23. December 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
292/222
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA