Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. December 2022
Rámcová dohoda - mrazené polotovary
280/2022
0,00 € INMEDIA spol. s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
30. December 2022
Rámcová dohoda - mrazené mäso a mäsové výrobky (chladené)
277/2022
0,00 € INMEDIA spol. s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
30. December 2022
Rámcová dohoda - Trvanlivé potraviny
282/2022
0,00 € INMEDIA spol. s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
30. December 2022
Rámcová dohoda - cestoviny
281/2022
0,00 € INMEDIA spol. s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
30. December 2022
Rámcová dohoda - ovocie a zelenina
296/2022
0,00 € Lunys, s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
30. December 2022
Rámcová dohoda - chlieb a pečivo
295/2022
0,00 € PENAM SLOVAKIA a.s. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
30. December 2022
Rámcová dohoda - Zákusky
294/2022
Doplnená
0,00 € PENAM SLOVAKIA a.s. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
30. December 2022
Rámcová dohoda - Mlieko a mliečne výrobky
279/2022
0,00 € INMEDIA spol. s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
30. December 2022
Rámcová dohoda - mrazené ryby
278/2022
0,00 € INMEDIA spol. s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
28. December 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke zemného plynu
293/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
23. December 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
292/222
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
19. December 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
275/2022
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
8. December 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 385/2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 385/2019
0,00 € APPRO LC s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
7. December 2022
Mandátna zmluva
274/2022
0,00 € Ing. Ján Grendel Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
30. November 2022
Servisná zmluva č. 110/S2022
110/S2022
0,00 € Allevat s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
21. November 2022
Zmluva o dielo
271/2022
0,00 € Colderia Slovakia s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
10. November 2022
Servisná zmluva
11/10/2022
0,00 € CONSTRUCT s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
7. November 2022
Zmluva o platení časti úhrady za sociálnu službu (Mališ V.)
2/2022
0,00 € Juhaniaková Vladimíra Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
7. November 2022
Zmluva o platení časti úhrady za sociálnu službu (Mališová M)
3/2022
0,00 € Juhaniaková Vladimíra Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
3. November 2022
Dohoda o ukončení zmluvy č. 250/2022
Dohoda o ukončení zmluvy č. 250/2022
0,00 € Rimgal spol. s r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA