Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. August 2022
Zmluva o spolupráci - úhrada potrieb opatrovanca - Mgr. Ján Nosáľ
256/2022
0,00 € Mesto Lučenec Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
17. August 2022
Zmluva o spolupráci - úhrada potrieb opatrovanca - Roman Tóth
257/2022
0,00 € Mesto Lučenec Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
17. August 2022
Zmluva o spolupráci - úhrada potrieb opatrovanca - Ladislava Krajčiho
254/2022
0,00 € Mesto Lučenec Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
22. Júl 2022
Kúpna zmluva - Dodávanie čerstvých potravín najvyššej akosti s uplatnením soc. aspektu - zemiaky
251/2022
0,00 € AVAGRI s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
21. Júl 2022
Kúpna zmluva - Dodávanie čerstvých potravín najvyššej akosti s uplatnením soc. aspektu - vajcia
250/2022
0,00 € Rimgal spol. s r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
19. Júl 2022
Kúpna zmluva - Dodávanie čerstvých potravín najvyššej akosti s uplatnením soc. aspektu - bravčové mäso
249/2022
0,00 € Soldanus Group s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
29. Jún 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke zemného plynu
248/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
13. Jún 2022
Mobilné dátové a telefónne služby
35/2020
0,00 € O2 Slovakia s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
17. Máj 2022
Darovacia zmluva - nepeňažný dar (defibrilátor, skrinka)
Darovacia zmluva - nepeňažný dar (defibrilátor so skrinkou)
0,00 € Klára Sabová Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
17. Máj 2022
Zmluva o pripojení (TeatrO InterneT Rapid XL FTTH)
Dodatok č.1 k zmluve 20200129/10287/1
0,00 € LCnet 04, s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
6. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode - mrazené polotovary
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode 112/2020
0,00 € INMEDIA spol. s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
6. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode - mrazené mäso
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode 142/2021
0,00 € INMEDIA spol. s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
6. Máj 2022
Z M L U V A o poskytnutí stravy
245/2022
0,00 € Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA Magdaléna Adameková
4. Máj 2022
Darovacia zmluva - nepeňažný dar - kreslo ušiak
21/2022
0,00 € Ján Vrábeľ Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
8. Apríl 2022
Zmluva o bežnom účte
Dodatok č. 1 k zmluve 28/2020
0,00 € Štátna pokladnica Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
8. Apríl 2022
Zmluva o bežnom účte
Dodatok č. 1 k zmluve 27/2020
0,00 € Štátna pokladnica Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
8. Apríl 2022
Zmluva o bežnom účte
Dodatok č. 1 k zmluve 29/2020
0,00 € Štátna pokladnica Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
7. Apríl 2022
Kúpna zmluva
243/2022
2 226,73 € Roľnícke družstvo Ďumbier Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
4. Apríl 2022
Rámcová dohoda - Trvanlivé potraviny
93/2020
0,00 € INMEDIA spol. s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
4. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Rámcová dohoda - Trvanlivé potraviny
Dodatok č. 1 k zmluve 93/2020
0,00 € INMEDIA spol. s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA