Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Marec 2023
Darovacia zmluva - nepeňažný dar - LED TV
22/2022
481,28 € Miroslav Jurný Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
28. Marec 2023
Zmluva o platení časti úhrady za sociálnu službu (Mihóková J)
4-2023
0,00 € Iveta Štulrajterová Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
28. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služby v oblasti civilnej ochrany
352/2023
0,00 € Ing. Milan Chamula Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
28. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
20220133
215,00 € Nadácia Henkel Slovensko Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
28. Marec 2023
Zmluva o spolupráci - úhrada potrieb opatrovanca - Peter Kováč
258/2022
0,00 € Mesto Lučenec Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
27. Marec 2023
Zmluva o platení časti úhrady za sociálnu službu
3-2023
0,00 € Judita Mihóková Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
27. Marec 2023
Zmluva o platení časti úhrady za sociálnu službu
2-2023
0,00 € Oskar Horváth Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
24. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
354/2023
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
10. Marec 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu
353/2023
0,00 € Akadémia vzdelávania Novohrad o.z. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
20. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke prác č. 01-01-2020/B
Dodatok č. 1 k zmluve 01-01-2020B
0,00 € HAVIT s.r.o., servis elektrických výťahov Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
13. Február 2023
Rámcová kúpna zmluva č. 1/2023
351/2023
0,00 € Novomax group s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
8. Február 2023
Rámcová kúpna zmluva č. 350/2023
350/2023
0,00 € Soldanus Group s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
26. Január 2023
Kolektívna zmluva
349/2023
0,00 € Základná OO ZSS HARMÓNIA Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
24. Január 2023
Darovacia zmluva - hojdacie kreslo
26/2023
0,00 € Monika Galusová Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
17. Január 2023
Rámcová kúpna zmluva č. 18/2023
18/2023
0,00 € Selčianske s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
12. Január 2023
Zmluva poskytovaní praktického vyučovania
302/2023
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
11. Január 2023
Rámcová kúpna zmluva č. 301/2023
301/2023
0,00 € Novomax group s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
10. Január 2023
Rámcová kúpna zmluva č. 299/2023
299/2023
0,00 € Roľnícke družstvo Ďumbier Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
10. Január 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu
300/2023
0,00 € BM WORK AGENCY spoločnosť s ručením obmedzeným Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
9. Január 2023
Rámcová kúpna zmluva č. 4/2023
4/2023
0,00 € AVAGRI s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA