Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2023
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
51/2023
0,00 € Ing. Ivana Nogová Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
19. Apríl 2023
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
46/2023
0,00 € Mariana Kopkášová, DiS. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
19. Apríl 2023
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
57/2023
0,00 € Mgr. Nikola Sobeková Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
19. Apríl 2023
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
53/2023
0,00 € Radovan Reťkovský Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
19. Apríl 2023
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
63/2023
0,00 € Ján Vyšný Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
19. Apríl 2023
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
58/2023
0,00 € Ing. Andrej Súľovský Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
19. Apríl 2023
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
47/2023
0,00 € Ing. Peter Kubík Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
19. Apríl 2023
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
61/2023
0,00 € Ing. Miroslav Vajdel Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
19. Apríl 2023
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
62/2023
0,00 € Mgr. Peter Vantara Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
19. Apríl 2023
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
49/2023
0,00 € Jana Mazánová Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
19. Apríl 2023
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
56/2023
0,00 € Ing. Mária Siráňová Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
19. Apríl 2023
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
54/2023
0,00 € Ing. Marek Sádovský Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
19. Apríl 2023
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
64/2023
0,00 € Mgr. Katarína Zemková Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
18. Apríl 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
27/2023
0,00 € Ing. Jaroslav Dráb Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
18. Apríl 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
28/2022
0,00 € Mgr. Katarína Zemková Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
18. Apríl 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
36/2023
0,00 € Ing. Ivan Šupolík Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
18. Apríl 2023
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
44/2023
0,00 € Ing. František Homola Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
18. Apríl 2023
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
38/2023
0,00 € Ing. Mária Apfelová Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
18. Apríl 2023
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
41/2023
0,00 € Ing. Jaroslav Dráb Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
18. Apríl 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
32/2023
0,00 € Radovan Reťkovský Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine