Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2022
Zmluva o spolupráci
430/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ministerstvo zdravotníctva SR
17. Jún 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 18/2022
116/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Slávka Kunzová
14. Jún 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 26/2006
115/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ing. Karol Caletka
8. Jún 2022
Dodatok č.3 k zmluve o KS B7451015
112/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky ICON Clinical Research, Ltd.
6. Jún 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NNP 5/2021
111/2022
247 500,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky ASO VENDING s.r.o.
2. Jún 2022
Dohoda o urovnaní k zmluve č. 62NFAS000518 za obdobie od 01.11.2021 do 31.01.2022
Dohoda o urovnaní k zmluve č. 62NFAS000518 za obdobie od 01.11.2021 do 31.01.2022
239 436,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
30. Máj 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
108/2022
Doplnená
15 000,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky PolyStar, s.r.o.
23. Máj 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 17/2022
103/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Simona Záležáková
19. Máj 2022
Dodatok č.19 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 4004NFAL000117
101/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Union zdravotná poisťovňa, a.s.
16. Máj 2022
ZMLUVA O PREVODE SPRÁVY MAJETKU ŠTÁTU č. 243/2022
100/2022
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ministerstvo zdravotníctva SR
16. Máj 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 249/2022
99/2022
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ministerstvo zdravotníctva SR
5. Máj 2022
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000518 Dodatok č. 19
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.ZÁMKY Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
5. Máj 2022
Nájomná zmluva 9/2022
96/2022
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Adéla Kilimajerová
3. Máj 2022
Nájomná zmluva 8/2022
95/2022
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ladislav Góra
2. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní sterilizačných služieb
94/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MEDCHIR s.r.o.
25. Apríl 2022
Dodatok č. 19 k zmluve č.62NFAS000518
87/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
21. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní sterilizačných služieb
84/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Mária Balázs s.r.o.
20. Apríl 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 16/2022
81/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Juraj Čuboň
20. Apríl 2022
Zmluva o špecializačnej príprave lekára pri absolvovaní študijného pobytu č. 08/2022
80/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
31. Marec 2022
Zmluva o uchovávaní liekov č.2113/2011
74/2022
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ministerstvo zdravotníctva SR