Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Február 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
66/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Obec Šurianky
9. Február 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
67/2021
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Obec Golianovo
9. Február 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
74/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Obec Svätoplukovo
9. Február 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
53/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Obec Rišňovce
9. Február 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
54/2021
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Obec Tehla
9. Február 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
49/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Obec Malý Cetín
9. Február 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
70/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Obec Čeľadice
9. Február 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
73/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Obec Telince
9. Február 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
58/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Obec Babindol
9. Február 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
59/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Obec Rišňovce
9. Február 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
60/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Obec Rumanová
9. Február 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
68/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Obec Poľný Kesov
9. Február 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
50/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Obec Melek
9. Február 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
71/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Obec Paňa
9. Február 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
56/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Obec Ľudovítová
9. Február 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
65/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Obec Jarok
9. Február 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
72/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Obec štitáre
9. Február 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
52/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Obec Dolné Obdokovce
9. Február 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
63/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Obec Výčapy-Opatovce
9. Február 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
64/2021
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Obec Čab