Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. September 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
178/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Bc. Liubov Chevoris
21. September 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
172/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Bc. Zdenka Turanová
21. September 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
169/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Andrea Matušková
21. September 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
179/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Bc. Petra Vráblová
21. September 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
175/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ladislav Húška
21. September 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
168/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Andrea Baloghová
21. September 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
170/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Bc. Patrik Marek
21. September 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
180/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Rozália Puzserová
21. September 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
174/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Eleonóra Horváthová
21. September 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
176/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Martina Lavičková
21. September 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
181/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Tünde Pastoreková, dipl. sestra
21. September 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
173/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Diana Šulganová
20. September 2022
Zmluva o podpore špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia
166/2022
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
20. September 2022
Nájomná zmluva 18/2022
164/2022
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Adriana Rancsóová
20. September 2022
Nájomná zmluva 17/2022
163/2022
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Erik Feszler
20. September 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 16/2021
167/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Bence Tóth
20. September 2022
Nájomná zmluva 19/2022
165/2022
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Sophia Tóthová
13. September 2022
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
POZ 545/2022
35,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
6. September 2022
Dodatok č.4 k zmluve o KS B7451015
158/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky ICON Clinical Research, Ltd.
6. September 2022
Zmluva o prevode správy majetku štátu
626/2022
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ministerstvo zdravotníctva SR