Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Apríl 2021
Partnerská zmluva
146/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Batthyány Kázmér Szakkórház
15. Apríl 2021
Nájomná zmluva 6/2021
140/2021
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Lenka Bertnáthová
15. Apríl 2021
Nájomná zmluva 5/2021
139/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Martina Harčaríková
15. Apríl 2021
Nájomná zmluva 4/2021
141/2021
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Erik Oszlík
15. Apríl 2021
Nájomná zmluva 3/2021
142/2021
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Viliam Paksi
7. Apríl 2021
Dodatok č. 15 k Zmluve č. 62NFAS000518
137/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
6. Apríl 2021
Zmluva o zriadení vecného bremena č. ZVB/1013/2020
135/2021
170,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mesto Nové Zámky
1. Apríl 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 5/2021
129/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Levente Hugyivár
1. Apríl 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 8/2021
132/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Peter Budaváry
1. Apríl 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 1/2021
126/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Martina Harčaríková
1. Apríl 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 3/2021
128/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Monika Resutíková
1. Apríl 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 6/2021
130/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Nikoleta Hugyivárová
1. Apríl 2021
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. NNP 2/2021
133/2021
1 058,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MARKONT-n, spoločnosť s ručením obmedzeným
1. Apríl 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 9/2021
131/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Štefánia Macková
1. Apríl 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 4/2021
127/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Nikoletta Czapáriková
30. Marec 2021
Dodatok č.15 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 4004NFAL000117
119/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Union zdravotná poisťovňa, a.s.
29. Marec 2021
Zmluva o podpore a uskutočňovaní špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka
111/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ministerstvo zdravotníctva SR
18. Marec 2021
Nájomná zmluva 2/2021
110/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Lucia Pšenáková
2. Marec 2021
DODATOK číslo 15 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI č. 74NSP1000118
97/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
2. Marec 2021
DODATOK číslo 16 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI č. 74NSP1000118
98/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.