Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Január 2023
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000518 Dodatok č. 20
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.ZÁMKY Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
30. December 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
16122022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Boglárka Bernáthová
30. December 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 26/2022
30122022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Eliška Tóthová
13. December 2022
Nájomná zmluva 28/2022
12122022/4
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Ivan Berník
12. December 2022
Nájomná zmluva 29/2022
12122022/5
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Magdalena Stepien
12. December 2022
Nájomná zmluva č. 27/2022
12122022/3
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Michaela Csillagová
9. December 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
08122022/2
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Nikoleta Záhumenská
7. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 1/2015 zo dňa 27.07.2015
DOD/1280/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
6. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NNP 2/2022
06122022/2
589 900,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Unilabs Slovensko, s.r.o.
6. December 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 24/2022
06122022/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Alexandra Čápeková
6. December 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 23/2022
06122022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Erika Baloghová
6. December 2022
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. K - NNP 30112022/2022
30112022
16 632,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky PEDICOR, S.R.O.
5. December 2022
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe študenta
05122022/4
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
5. December 2022
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe študenta
05122022/5
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
5. December 2022
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe študenta
25122022/3
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
29. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NNP 1/2022
29112022
38 880,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky PolyStar, s.r.o.
21. November 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
15112022/2
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Veronika Simonicsová
21. November 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
15112022/6
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Blanka Sýkorová
21. November 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
15112022/3
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky PhDr. Andrea Barteková
21. November 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
16112022/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Veronika Bajzová