Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Júl 2021
Nájomná zmluva 12/2021
205/2021
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Leona Gabrišová
26. Júl 2021
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. 1006/2021
204/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ministerstvo zdravotníctva SR
21. Júl 2021
Zmluva o praktickej výučbe
191/2021/UCM
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
20. Júl 2021
DOHODA O ZAPOČÍTANÍ POHĽADÁVOK ŠTÁTU
46/21
14 225,49 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Národná transfúzna služba SR
16. Júl 2021
Nájomná zmluva 11/2021
197/2021
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Zuzana Hrabovská
28. Jún 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
187/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Zuzana Šmondrková
28. Jún 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
186/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Andrea Ninisová
15. Jún 2021
Kúpna zmluva
181/2021
3 000,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky ZELKOV, s.r.o.
15. Jún 2021
Zmluva o klinickom skúšaní LRP/LUBT010/2016/008
180/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky IQVIA RDS Slovakia s.r.o.
14. Jún 2021
DODATOK č. 17 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI č. 74NSP1000118
179/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
11. Jún 2021
DODATOK č. 2 k Zmluve o klinickom skúšaní B7451015
178/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky ICON Clinical Research, Ltd.
9. Jún 2021
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. NNP 1/2021
176/2021
85 351,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave, n.o.
4. Jún 2021
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. 1087/2021
1087/2021
165 296,20 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ministerstvo zdravotníctva SR
4. Jún 2021
Nájomná zmluva 10/2021
174/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Dávid Pospíšil
25. Máj 2021
Zmluva o spolupráci pri zriadení a organizácii veľkokapacitných očkovacích centier
170/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Nitriansky samosprávny kraj
24. Máj 2021
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000518 Dodatok č. 15
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.ZÁMKY Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
21. Máj 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
169/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ján Szkokan
19. Máj 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 14/2021
167/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Sabina Vargová
18. Máj 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
166/2021
Doplnená
1 017 315,27 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ministerstvo zdravotníctva SR
11. Máj 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
162/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Bc. Mgr. Klaudia Slobodová