Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. August 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 21/2022
143/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Tomáš Beňuš
10. August 2022
Rámcová zmluva č. VO10/08//2022
139/2022
15 831,12 € Jaroslav Vasičko JV tlačiareň Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
1. August 2022
Zmluva o podpore špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia
170-2022
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica sa poliklinikou Nové Zámky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
18. Júl 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 19/2022
132/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Daniela Škradová
11. Júl 2022
Nájomná zmluva č. 10/2022
128/2022
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Erik Oszlík
8. Júl 2022
Nájomná zmluva 11/2022
127/2022
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Dominik Haberman
1. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí práva vstupu a zotrvania osobných motorových vozidiel v objekte Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky
125/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Unilabs Slovensko, a.s.
30. Jún 2022
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. 424/2022
123/2022
6 708,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ministerstvo zdravotníctva SR
30. Jún 2022
Zmluva o spolupráci č. 430/2022
124/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ministerstvo zdravotníctva SR
27. Jún 2022
Dodatok č. 30 k nájomnej zmluve z 04.12.1992
118/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MVDr. Jana Bogdanová
21. Jún 2022
Zmluva o prevode správy majetku štátu
424/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ministerstvo zdravotníctva SR
21. Jún 2022
Zmluva o spolupráci
430/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ministerstvo zdravotníctva SR
17. Jún 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 18/2022
116/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Slávka Kunzová
14. Jún 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 26/2006
115/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ing. Karol Caletka
8. Jún 2022
Dodatok č.3 k zmluve o KS B7451015
112/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky ICON Clinical Research, Ltd.
6. Jún 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NNP 5/2021
111/2022
247 500,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky ASO VENDING s.r.o.
2. Jún 2022
Dohoda o urovnaní k zmluve č. 62NFAS000518 za obdobie od 01.11.2021 do 31.01.2022
Dohoda o urovnaní k zmluve č. 62NFAS000518 za obdobie od 01.11.2021 do 31.01.2022
239 436,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
30. Máj 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
108/2022
Doplnená
15 000,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky PolyStar, s.r.o.
23. Máj 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 17/2022
103/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Simona Záležáková
19. Máj 2022
Dodatok č.19 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 4004NFAL000117
101/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Union zdravotná poisťovňa, a.s.