Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Február 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 27012023/2
27012023/2
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Natália Kovárová
2. Február 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie v rámci rezidentského štúdia zdravotníckeho pracovníka
02022023/2
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Lenka Gregorová
2. Február 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 19012023/1
19012023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Tomáš Beňuš
31. Január 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 23012023/1
23012023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Barbara Benöová
20. Január 2023
Nájomná zmluva č. 31/2022
28122022/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Magdalena Stepien
20. Január 2023
Dohoda o skončení nájmu
20012023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Magdalena Stepien
20. Január 2023
Nájomná zmluva č. 30/2022
20012023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Kristína Uhráková
19. Január 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 25/2022
19012023/2
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Michaela Marková
18. Január 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/17/054/5
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
18. Január 2023
Nájomná zmluva č. 03012023
03012023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Bc. Karolína Šimková
17. Január 2023
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000518 Dodatok č. 20
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.ZÁMKY Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
30. December 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
16122022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Boglárka Bernáthová
30. December 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 26/2022
30122022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Eliška Tóthová
13. December 2022
Nájomná zmluva 28/2022
12122022/4
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Ivan Berník
12. December 2022
Nájomná zmluva 29/2022
12122022/5
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Magdalena Stepien
12. December 2022
Nájomná zmluva č. 27/2022
12122022/3
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Michaela Csillagová
9. December 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
08122022/2
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Nikoleta Záhumenská
7. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 1/2015 zo dňa 27.07.2015
DOD/1280/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
6. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NNP 2/2022
06122022/2
589 900,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Unilabs Slovensko, s.r.o.
6. December 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 24/2022
06122022/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Alexandra Čápeková