Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. September 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
181/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Tünde Pastoreková, dipl. sestra
21. September 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
173/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Diana Šulganová
20. September 2022
Zmluva o podpore špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia
166/2022
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
20. September 2022
Nájomná zmluva 18/2022
164/2022
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Adriana Rancsóová
20. September 2022
Nájomná zmluva 17/2022
163/2022
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Erik Feszler
20. September 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 16/2021
167/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Bence Tóth
20. September 2022
Nájomná zmluva 19/2022
165/2022
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Sophia Tóthová
13. September 2022
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
POZ 545/2022
35,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
6. September 2022
Dodatok č.4 k zmluve o KS B7451015
158/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky ICON Clinical Research, Ltd.
6. September 2022
Zmluva o prevode správy majetku štátu
626/2022
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ministerstvo zdravotníctva SR
6. September 2022
Zmluva o spolupráci
696/2022
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ministerstvo zdravotníctva SR
5. September 2022
Nájomná zmluva 15/2022
155/2022
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Barbara Benöová
5. September 2022
Nájomná zmluva 16/2022
156/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Natália Kovárová
24. August 2022
Nájomná zmluva 12/2022
151/2022
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Michaela Turancová
24. August 2022
Nájomná zmluva 14/2022
153/2022
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Yousef M. Y. Nofal
24. August 2022
Nájomná zmluva 13/2022
152/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Martin Uhliar
19. August 2022
DODATOK číslo 26 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI č. 74NSP1000118
148/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
18. August 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NNP 3/2021
147/2022
44 909,10 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Finančné riaditeľstvo SR
17. August 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 20/2022
142/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Žofia Turanová
17. August 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 21/2022
143/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Tomáš Beňuš