Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. December 2021
Nájomná zmluva 28/2021
305/2021
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Peter Balango
2. December 2021
Zmluva o výpožičke
303/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Nemocnica s poliklinikou, n.o.
2. December 2021
Nájomná zmluva 27/2021
304/2021
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Nikoleta Nagyová
19. November 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 24/2021
293/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Veronika Brodnianska
10. November 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
288/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Tamás Tibor Zoltán
10. November 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
285/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Denis Lovász
10. November 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
286/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Michaela Csillagová
10. November 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
284/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Katarína Vojtechová
10. November 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
287/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Bc. Michaela Škulecová
4. November 2021
Nájomná zmluva 26/2021
283/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Patrícia Petrová
3. November 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 21/2021
281/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Braňo Bielický
29. Október 2021
Nájomná zmluva 25/2021
279/2021
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Adam Kováč
29. Október 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 23/2021
276/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Eliška Ďurická
29. Október 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 22/2021
273/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Barbora Poláková
29. Október 2021
Nájomná zmluva 24/2021
278/2021
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Henrieta Szakálosová
29. Október 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie v rámci rezidentského štúdia zdravotníckeho pracovníka
274/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Barbora Slobodníková
29. Október 2021
Dodatok č. 21k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č.74NSP1000118
275/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
28. Október 2021
ZMLUVA O PREVODE SPRÁVY
1900/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ministerstvo zdravotníctva SR
22. Október 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
271/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ing. Kristián Kubiš
21. Október 2021
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000518 Dodatok č. 17
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.ZÁMKY Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.