Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Február 2021
Nájomná zmluva 1/2021
95/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky RNDr. Kristína Rogozánová
11. Február 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
76/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Obec Bádice
11. Február 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
87/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Obec Veľké Chyndice
11. Február 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
86/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Obec Čakajovce
11. Február 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
77/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Obec Pohranice
11. Február 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
81/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Veľká Dolina
11. Február 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
79/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Obec Dolné Lefantovce
11. Február 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
89/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Obec Kapince
11. Február 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
83/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Obec Kolíňany
11. Február 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
85/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Obec Lehota
11. Február 2021
Nájomná zmluva
90/2021
684,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MEDIXRAY s.r.o.
11. Február 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
78/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Obec Hosťová
11. Február 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
84/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Obec Báb
11. Február 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
80/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Obec Alekšince
11. Február 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
88/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Obec Malé Zálužie
9. Február 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
51/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Obec Štefanovičová
9. Február 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
69/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Obec Žitavce
9. Február 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
57/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Obec Malé Chyndice
9. Február 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
55/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Obec Žirany
9. Február 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
61/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Obec Zbehy