Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. November 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
15112022/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Monika Capuličová
21. November 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
15112022/4
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Monika Halászová
21. November 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
15112022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Rita Leshchenko
21. November 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
16112022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Natália Mikulcová
21. November 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
15112022/5
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Bc. Johana Petáková
16. November 2022
Nájomná zmluva 25/202
227/2022
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Juraj Bulyovszki
16. November 2022
Nájomná zmluva 21/2022
223/2022
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Tatiana Molnárová
16. November 2022
Nájomná zmluva 22/2022
224/2022
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Anna Dulová
16. November 2022
Nájomná zmluva 26/2022
228/2022
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Roberta Brenkusová
16. November 2022
Nájomná zmluva 20/2022
222/2022
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Veronika Simonicsová
16. November 2022
Nájomná zmluva 24/2022
226/2022
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Gabriel Bukor
16. November 2022
Nájomná zmluva 23/2022
225/2022
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Marek Janík
31. Október 2022
Zmluva o výkone pdbornej praxe študentov VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
31102022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n.o.
26. Október 2022
Dohoda o urovnaní
221/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Soňa Korčeková - ASO VENDING
21. Október 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
218/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Sophia Tóthová
12. Október 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
212/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Katarína Cabanová
12. Október 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
209/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Martin Kútik
12. Október 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
207/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Andrea Galla
12. Október 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
208/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Henrieta Árendásová
12. Október 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
210/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Martin Polák