Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Máj 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
163/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Bc. Mgr. Lenka Vidovičová
11. Máj 2021
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. 1006/2021
1006/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ministerstvo zdravotníctva SR
10. Máj 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z-302021AYI7-908/2021
Doplnená
1 017 315,27 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ministerstvo zdravotníctva SR
10. Máj 2021
Nájomná zmluva 9/2021
161/2021
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Viktória Szombatová
3. Máj 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 11/2021
160/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Islam M.T.Baninemra
30. Apríl 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 13/2021
156/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Zuzana Hrabovská
30. Apríl 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 15/2021
157/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Noémi Jusztin
30. Apríl 2021
Zmluva o klinickom skúšaní 20.06.INF
159/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Société des Produits Nestlé SA
30. Apríl 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 16/2021
158/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Ondrej Bilec
30. Apríl 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 12/2021
155/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Mária Turzová
28. Apríl 2021
Zmluva o klinickom skúšaní M16-067
154/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky AbbVie s.r.o.
28. Apríl 2021
Zmluva o klinickom skúšaní M16-066
153/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky AbbVie s.r.o.
26. Apríl 2021
Nájomná zmluva 8/2021
152/2021
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Marek Murcin
23. Apríl 2021
Nájomná zmluva 7/2021
151/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Richard Cviklovič
22. Apríl 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 7/2021
149/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Barbora Slobodníková
22. Apríl 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 10/2021
150/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Monika Richtarčíková
16. Apríl 2021
Partnerská zmluva
146/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Batthyány Kázmér Szakkórház
15. Apríl 2021
Nájomná zmluva 6/2021
140/2021
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Lenka Bertnáthová
15. Apríl 2021
Nájomná zmluva 5/2021
139/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Martina Harčaríková
15. Apríl 2021
Nájomná zmluva 4/2021
141/2021
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Erik Oszlík