Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. August 2022
Nájomná zmluva 14/2022
153/2022
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Yousef M. Y. Nofal
24. August 2022
Nájomná zmluva 13/2022
152/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Martin Uhliar
19. August 2022
DODATOK číslo 26 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI č. 74NSP1000118
148/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
18. August 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NNP 3/2021
147/2022
44 909,10 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Finančné riaditeľstvo SR
17. August 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 20/2022
142/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Žofia Turanová
17. August 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 21/2022
143/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Tomáš Beňuš
10. August 2022
Rámcová zmluva č. VO10/08//2022
139/2022
15 831,12 € Jaroslav Vasičko JV tlačiareň Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
1. August 2022
Zmluva o podpore špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia
170-2022
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica sa poliklinikou Nové Zámky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
18. Júl 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 19/2022
132/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Daniela Škradová
11. Júl 2022
Nájomná zmluva č. 10/2022
128/2022
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Erik Oszlík
8. Júl 2022
Nájomná zmluva 11/2022
127/2022
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Dominik Haberman
1. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí práva vstupu a zotrvania osobných motorových vozidiel v objekte Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky
125/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Unilabs Slovensko, a.s.
30. Jún 2022
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. 424/2022
123/2022
6 708,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ministerstvo zdravotníctva SR
30. Jún 2022
Zmluva o spolupráci č. 430/2022
124/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ministerstvo zdravotníctva SR
27. Jún 2022
Dodatok č. 30 k nájomnej zmluve z 04.12.1992
118/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MVDr. Jana Bogdanová
21. Jún 2022
Zmluva o prevode správy majetku štátu
424/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ministerstvo zdravotníctva SR
21. Jún 2022
Zmluva o spolupráci
430/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ministerstvo zdravotníctva SR
17. Jún 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 18/2022
116/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Slávka Kunzová
14. Jún 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 26/2006
115/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ing. Karol Caletka
8. Jún 2022
Dodatok č.3 k zmluve o KS B7451015
112/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky ICON Clinical Research, Ltd.