Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
September
2020
Dodatok č.1 k NZ 25/2019
217/2020
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Alexandra Stopková
21.
September
2020
Dodatok č.1 k NZ 26/2019
218/2020
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Bc. Romana Abrhanová
21.
September
2020
Nájomná zmluva 25/2020
219/2020
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Bc. Simona Kolínková
21.
September
2020
Dodatok č.1 k NZ 6/2019
211/2020
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Zuzana Osztatná
21.
September
2020
Dodatok č.1 k NZ 24/2019
216/2020
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Oleksandr Leshchenko
18.
September
2020
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
202/2020
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky František Batis
18.
September
2020
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
205/2020
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Gizela Kasnyíková
18.
September
2020
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
206/2020
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Jolana Kovácsová
18.
September
2020
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
208/2020
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Zuzana Osztatná
18.
September
2020
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
207/2020
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Eva Lencsésová
18.
September
2020
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
203/2020
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Iveta Habrmanová
18.
September
2020
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
204/2020
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Zuzana Jendrušáková
18.
September
2020
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
209/2020
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Melinda Schrónerová
18.
September
2020
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
210/2020
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Eleonóra Škopecová
5.
September
2020
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 339/2020
339/2020
Doplnená
47 370,96 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ministerstvo zdravotníctva SR
26.
August
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000518 Dodatok č. 13
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.ZÁMKY Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
24.
August
2020
Dohoda o urovnaní k zmluve č. 62NFAS000518 za rok 2019
Dohoda o urovnaní k zmluve č. 62NFAS000518 za rok 2019
1 532,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
17.
August
2020
Dohoda o urovnaní
190/2020
1 532,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
13.
August
2020
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
185/2020
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Mariana Hamranová
13.
August
2020
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
187/2020
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Miriam Komárová