Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/311-4313-2023/GP 26-38
0,00 € Peter Vaňo Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-5401-2024/GP 26-37
0,00 € Petr Švanda Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-5377-2024/GP 26-37
0,00 € Ľubomíra Rendošová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/30-5529-2024/GP 26-35
0,00 € Ľubomír Kováč Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/30-5582-2024/GP 26-35
0,00 € Bc. Dana Nagyová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/30-5593-2024/GP 26-35
0,00 € Mária Pencová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-4469-2023/GP 26-39
0,00 € Zdena Kosálová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/311-4062-2023/GP 26-38/GP 26-87
0,00 € Ľubica Cirbusová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/311-4273-2023/GP 26-38/GP 26-87
0,00 € Štefan Seman Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-5426-2024/GP 26-37
0,00 € Bibiana Vilková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/30-5550-2024/GP 26-35
0,00 € Ing. Stanislava Livovská Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/30-5557-2024/GP 26-35
0,00 € Ing. Viera Maňková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/30-5609-2024/GP 26-35
0,00 € Ing. Gabriela Sedláková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/34-5025-2024/GP 26-79
0,00 € Jolana Bittóová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/32-4940-2024/GP 26-78
0,00 € Vladimír Tóth Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/30-5460-2024/GP 26-35
0,00 € Ing. Monika Cicoňová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Darovacia zmluva
ZM-61-24-1-00180-00010
1 500,00 € Ski Club ZEAL Slovakia Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
10. Júl 2024
Kúpna zmluva
14-5894-2024
447,68 € Patrik Iván Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Kúpna zmluva
14-6090-2024
431,69 € Obec Čaňa Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/30-5636-2024/GP 26-35
0,00 € Ondrej Šoltés Valaliky Industrial Park, s. r. o.