Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Júl 2024
Kúpna zmluva
KZ/21285/2024/Šurany
627,48 € Katarína Pileková MH Invest, s.r.o.
9. Júl 2024
Kúpna zmluva
KZ/21324/2024/Šurany
43 274,33 € Mária Hlavatá MH Invest, s.r.o.
9. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/30-5435-2024/GP 26-35
0,00 € Pavol Ačai Valaliky Industrial Park, s. r. o.
9. Júl 2024
Kúpna zmluva
KZ/21419/2024/Šurany
24 529,82 € Štěpán Černík MH Invest, s.r.o.
9. Júl 2024
Kúpna zmluva
KZ/21345/2024/Šurany
16 593,02 € Marián Záhumenský MH Invest, s.r.o.
9. Júl 2024
Kúpna zmluva
KZ/21332/2024/Šurany
14 133,55 € Mária Pourová MH Invest, s.r.o.
9. Júl 2024
Kúpna zmluva
KZ/21171/2024/Šurany
761,97 € Edita PLEVOVÁ MH Invest, s.r.o.
9. Júl 2024
Kúpna zmluva
KZ/21378/2024/Šurany
11 519,29 € Monika Sochovičová MH Invest, s.r.o.
9. Júl 2024
Kúpna zmluva
KZ/21443/2024/Šurany
22 075,10 € Vladimír Bacho MH Invest, s.r.o.
9. Júl 2024
Kúpna zmluva
KZ/21141/2024/Šurany
45 678,22 € Anabela Majerčíková MH Invest, s.r.o.
9. Júl 2024
"platforma Linkedin"
OZ-90-24-1-00357-00120
948,00 € New School Communications Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
9. Júl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
403/2021-2060-4233-BMU5-ZZ-1
179 888,19 € VIMEX, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9. Júl 2024
KÚPNA ZMLUVA
KZ/21389/2024/Šurany
23 429,79 € Pavol Mucha MH Invest, s.r.o.
9. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
166/2024-2060-2030
10 898,40 € Green Wave Recycling, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9. Júl 2024
Zmluva o dielo č. 33/2024/OHS
33/2024/OHS
189 732,65 € DIOS, s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
9. Júl 2024
Taktické oblečenie
ZM-44-24-1-00305-05320
142 561,20 € TACTICAL DC s.r.o. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
9. Júl 2024
Rámcová zmluva o nájme nebytových priestorov
95/2024
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
9. Júl 2024
Kúpna zmluva
KZ/21119/2024/Šurany
1 283,36 € AGROPROFIT Bešeňov, a.s. MH Invest, s.r.o.
9. Júl 2024
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke s avalom
147/2021-2060-4233-ATS7/1
161 042,30 € KEĽO A SYNOVIA, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9. Júl 2024
Zmluva o dielo na zhotovenie jednostupňovej projektovej dokumentácie - horúcovod č. 42/2024/OHS
42/2024/OHS
9 450,00 € MASPLAN s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra