Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Júl 2024
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
182/2024-2060-4223-9
850,00 € Richard Evan Wheeler Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2. Júl 2024
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny 10/2024
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny 10/2024
1 850,00 € Agentúra Macháčková s.r.o. Múzeum obchodu
2. Júl 2024
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny 11/2024
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny 11/2024
750,00 € Agencją Koncertowo-Wydawniczą DELTA Múzeum obchodu
2. Júl 2024
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny 17/2024
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny 17/2024
800,00 € FF Music SC Múzeum obchodu
2. Júl 2024
Kúpna zmluva 02/2024
Kúpna zmluva 02/2024
500,00 € Oto Putz Múzeum obchodu
2. Júl 2024
Kúpna zmluva 03/2024
Kúpna zmluva 03/2024
1 365,00 € Mário Hlavatovič Múzeum obchodu
2. Júl 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1637-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra SmartSolars, s. r. o.
2. Júl 2024
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
170/2024-2060-4223
850,00 € Wojciech Kulik Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2. Júl 2024
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
182/2024-2060-4223-26
850,00 € José Fernando Lopes Barbosa Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2. Júl 2024
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
182/2024-2060-4223-28
850,00 € Maria Strimpakou Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2. Júl 2024
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
182/2024-2060-4223-19
850,00 € Linda Bergset Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2. Júl 2024
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
182/2024-2060-4223-29
950,00 € Avraam Mavridis Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2. Júl 2024
Realizačná zmluva č. SVO-RVO2-2024/000649-006
183/2024-2060-3214
3 902 400,00 € Líder skupiny dodávateľov: Alistiq, s.r.o., Člen skupiny dodávateľa: TPA AUDIT, s.r.o., Člen skupiny dodávateľa: beluga, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2024
135/2024-2060-4110
144 450,00 € Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. v skratke HBP, a. s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2. Júl 2024
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
175/2024-2060-4223
850,00 € Kurt Helmut Werner Geihs Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2. Júl 2024
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
177/2024-2060-4223
850,00 € Christos Xenakis Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2. Júl 2024
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny 09/2024
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny 09/2024
900,00 € Roman Pokorný Múzeum obchodu
2. Júl 2024
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny 12/2024
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny 12/2024
1 900,00 € Jeff Aug, Maximum booking Múzeum obchodu
2. Júl 2024
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny 13/2024
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny 13/2024
700,00 € Tres hombres Toursupport Múzeum obchodu
2. Júl 2024
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny 05/2024
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny 05/2024
650,00 € Jorg Danielson Múzeum obchodu