Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Júl 2024
Kúpna zmluva
KZ/21444/2024/Šurany
365,62 € Vladimír Bakoš MH Invest, s.r.o.
2. Júl 2024
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
181/2024-2060-4223
850,00 € Frank Harald Dirk Hartung Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2. Júl 2024
VP/24/12600/015
VP/24/12600/015
0,00 € SOZA Múzeum obchodu
2. Júl 2024
VP/24/12600/016
VP/24/12600/016
0,00 € SOZA Múzeum obchodu
2. Júl 2024
VP/24/12600/018
VP/24/12600/018
0,00 € SOZA Múzeum obchodu
2. Júl 2024
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny 18/2024
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny 18/2024
1 050,00 € Agentúra Slávek Jíša Múzeum obchodu
2. Júl 2024
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
182/2024-2060-4223-14
850,00 € Boyan Ouzounov Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2. Júl 2024
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
182/2024-2060-4223-20
850,00 € Eglantina Hysa Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2. Júl 2024
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
182/2024-2060-4223-21
850,00 € Stefano Valentini Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2. Júl 2024
Kúpna zmluva 04/2024
Kúpna zmluva 04/2024
1 700,00 € Vít Lorko Múzeum obchodu
2. Júl 2024
Zmluva o zabezpečení výcviku inšpektorov Technického sekretariátu Organizácie pre zákaz chemických zbraní
97/2024-2060-1053
1 437,40 € Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
139/2024-2060-4110
12 195 963,00 € Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. v skratke HBP, a. s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2. Júl 2024
Zmluva na poskytovanie upratovacích a čistiacich prác
Zmluva č. 2023/1
0,00 € BOMI service Slovakia s.r.o. Múzeum obchodu
2. Júl 2024
VP/24/12600/003
VP/24/12600/003
0,00 € SOZA Múzeum obchodu
2. Júl 2024
VP/24/12600/005
VP/24/12600/005
0,00 € SOZA Múzeum obchodu
2. Júl 2024
VP/24/12600/008
VP/24/12600/008
0,00 € SOZA Múzeum obchodu
2. Júl 2024
VP/24/12600/012
VP/24/12600/012
0,00 € SOZA Múzeum obchodu
2. Júl 2024
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
182/2024-2060-4223-9
850,00 € Richard Evan Wheeler Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2. Júl 2024
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny 10/2024
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny 10/2024
1 850,00 € Agentúra Macháčková s.r.o. Múzeum obchodu
2. Júl 2024
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny 11/2024
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny 11/2024
750,00 € Agencją Koncertowo-Wydawniczą DELTA Múzeum obchodu