Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
13-3738-2023
407,21 € Zlata Lauková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
13-3758-2023
139,90 € Monika Vargová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
12-3912-2023
313,99 € Helena Petrillová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
17-4024-2023
2 820,72 € Mgr. Edita Dučaiová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
14-3368-2023
2 263,83 € Pavol Vereb Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
136/2023-2060-4241
2 940,00 € PhotoMartini, s. r. o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-4214-2023
30,57 € Alžbeta Šimková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní parkovacích služieb
18/2023
2 094,00 € BPS PARK a.s. Puncový úrad SR
1. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci formou voucher poukážky na procesný audit
471/2023/SP-R
9 600,00 € KIABA - Spedition & Transporte s.r.o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1. Jún 2023
Kúpna zmluva
14-1923-2023/faza 3
2 129,63 € Ján Hajnik Valaliky Industrial Park, s.r.o.
1. Jún 2023
Zmluva o dielo
20230016
54 350,00 € TAROSI c.c., s. r. o. MH Invest, s.r.o.
31. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
101168
3 400,00 € Duhaj Sebastián r.Duhaj Slovenská inovačná a energetická agentúra
31. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
102596
1 500,00 € Ladislav Kóňa Slovenská inovačná a energetická agentúra
31. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
103553
1 500,00 € Ing.Jozef Ormandy, Mgr. Mária Ormandá Štefunková Slovenská inovačná a energetická agentúra
31. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
75652
3 315,00 € Štefan Murín Slovenská inovačná a energetická agentúra
31. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
85473
3 400,00 € Andrej Takáč Slovenská inovačná a energetická agentúra
31. Máj 2023
Zručnosti lídra - majster
OZ-40-23-1-000248-00120
2 280,00 € MEGA Education s.r.o. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
31. Máj 2023
Zmluva o dielo
4661500/2023
53 552,40 € Heat in, s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
31. Máj 2023
VP/22/12600/005
VP/22/12600/005
0,00 € SOZA Múzeum obchodu
31. Máj 2023
VP/22/12600/011
VP/22/12600/011
0,00 € SOZA Múzeum obchodu