Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2023
VP/22/12600/019
VP/22/12600/019
0,00 € SOZA Múzeum obchodu
31. Máj 2023
Zmluva o výpožičke
Z23/052
0,00 € Valaliky Industrial Park, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Košice
31. Máj 2023
VP/22/12600/004
VP/22/12600/004
0,00 € SOZA Múzeum obchodu
31. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny 25/22
650,00 € Tres Hombres Toursupport Múzeum obchodu
31. Máj 2023
Kúpna zmluva
KZ 11/21
3 850,00 € Oto Putz Múzeum obchodu
31. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci formou voucher poukážky na procesný audit
493/2023/SP-R
9 600,00 € landart s. r. o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
31. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci formou voucher poukážky na procesný audit
485/2023/SP-R
9 600,00 € AUTOLAK HRIŇ, s.r.o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
31. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny 15/22
750,00 € Lukasz Skiba Múzeum obchodu
31. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny 3/22
400,00 € Jordy Duitscher Múzeum obchodu
31. Máj 2023
Kúpna zmluva
KZ15/21
920,00 € Ján Ivanko Múzeum obchodu
31. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci formou voucher poukážky na procesný audit
438/2023/SP-R
9 600,00 € abc-zoo s.r.o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
31. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
102964
2 380,00 € Lukáš Demko, Dana Demko Slovenská inovačná a energetická agentúra
31. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
103350
1 500,00 € Majerník Peter Slovenská inovačná a energetická agentúra
31. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
73282
3 400,00 € Ing. Marián Kurpaš, Mgr. Janka Kurpašová Slovenská inovačná a energetická agentúra
31. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
96750
3 315,00 € Ing. Dušan Ševčík, Mgr. Danka Ševčíková Slovenská inovačná a energetická agentúra
31. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
96902
2 720,00 € Zdeno Kubík, Ivana Kubíková Slovenská inovačná a energetická agentúra
31. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci formou voucher poukážky na procesný audit
484/2023/SP-R
9 600,00 € X-TEAM SLOVAKIA, s.r.o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
31. Máj 2023
Dodatok č. 7 k Podnikovej kolektívnej zmluve
DO 7
0,00 € Odborové organizácie AO JAVYS a ZO ZOJES Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
31. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny 16/22
800,00 € International agency network Múzeum obchodu
31. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny 17/22
630,00 € Norbert Červenák Múzeum obchodu