Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0162-1151320/01
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. EP Commodities, a.s.
31. Máj 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní právnej pomoci
2022-0151-1112140
0,00 € HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
31. Máj 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní právnej pomoci
2022-0152-1112140
0,00 € NOVÁK & PARTNERS, s. r. o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
31. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0138-1151320/01
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Enel Global Trading Spa
31. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0160-1151320/01
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Interenergo d.o.o.
31. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0139-1151320/01
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Energi Danmark A/S
31. Máj 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní právnej pomoci
2022-0154-1112140
0,00 € STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
31. Máj 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní právnej pomoci
2022-0148-1112140
0,00 € AGM partners s. r. o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
31. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0166-1151320/01
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. MaxiCommodities, a.s.
30. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0114-1151320/01
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Slovenský plynárenský priemysel a.s.
30. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0117-1151320/01
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. ALPIQ ENERGY SE
30. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0128-1151320/01
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. A.En. Slovensko, s.r.o.
30. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0126-1151320/01
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Power Solutions, s.r.o.
27. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0178-1151320/01
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. G&E Trading, a.s.
27. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0292-120930/01
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. TOPFIN MG s.r.o.
27. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0153-1151320/01
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.
27. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0118-1151320/01
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. UTYLIS s.r.o.
27. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0394-1209301/01
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. PETROL D.D., LJUBLJANA
27. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0150-1151320/01
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Holding Slovenske elektrarne d.o.o.
27. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0193-1151320/01
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. MAGNA ENERGIA a.s.