Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Apríl 2021
Dohoda o ukončení platnosti Dohody o používaní služobného motorového vozidla č. 2019/43 zo dňa 11.06.2019
2021/14
0,00 € Ján Murgaš Úrad pre reguláciu hazardných hier
9. Apríl 2021
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2021/12
0,00 € Juraj Guderna Úrad pre reguláciu hazardných hier
9. Apríl 2021
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2021/10
0,00 € Štefan Tóth Úrad pre reguláciu hazardných hier
9. Apríl 2021
Dohoda o ukončení platnosti Dohody o používaní služobného motorového vozidla č. 31/2019 zo dňa 11.06.2019
2021/11
0,00 € Štefan Tóth Úrad pre reguláciu hazardných hier
7. Apríl 2021
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2021/08
0,00 € Ing. Peter Andrišin Úrad pre reguláciu hazardných hier
19. Marec 2021
Rámcová dohoda
Z20214395_Z
55 000,00 € Softwarepro PS, s.r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
11. Marec 2021
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb
2021/09
0,00 € PLUSIM spol. s r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
8. Február 2021
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2021/07
0,00 € Ing Peter Kováčik, PhD. MDH Úrad pre reguláciu hazardných hier
1. Február 2021
Dodatok č. 1 k Rácovej dohode č. 2020/07 o dodaní Licencií Microsoft
2021/06
5 543,86 € ITbubble, spol. s r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
15. Január 2021
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2021/05
0,00 € Mária Geschwandtnerová Úrad pre reguláciu hazardných hier
12. Január 2021
Dohoda o poskytovaní údajov pre účely Registra vylúčených osôb
2020/39
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Úrad pre reguláciu hazardných hier
11. Január 2021
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2021/04
0,00 € PhDr. Jana Pilipová Úrad pre reguláciu hazardných hier
11. Január 2021
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
2021/01
0,00 € Ing. Tomáš Valter Úrad pre reguláciu hazardných hier
11. Január 2021
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2021/02
0,00 € Ing. Tomáš Valter Úrad pre reguláciu hazardných hier
11. Január 2021
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2021/03
0,00 € PhDr. Jana Pilipová Úrad pre reguláciu hazardných hier
30. December 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb
2 246,40 € SITA Slovenská tlačová agentúra, a.s. Úrad pre reguláciu hazardných hier
30. December 2020
Dohoda o poskytovaní údajov pre účely Registra vylúčených osôb
2020/40
0,00 € Ministerstvo spravodlivosti Úrad pre reguláciu hazardných hier
25. November 2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
2020/38
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Úrad pre reguláciu hazardných hier
23. November 2020
poistná zmluva
2020/37
8 407,50 € KOOPERATIVA poisťovňa Úrad pre reguláciu hazardných hier