Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Január 2022
Dohoda o poskytovaní údajov pre účely RVO
2021/57
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Úrad pre reguláciu hazardných hier
13. Január 2022
Dohoda o ukončení platnosti Dohody o používaní služobného motorového vozidla č. 33/2019 zo dňa 11.06.2019
2021/75
0,00 € Zahoranová Katarína Ing. Úrad pre reguláciu hazardných hier
13. Január 2022
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
2021/74
0,00 € Ing. Jozef Valchoň Úrad pre reguláciu hazardných hier
13. Január 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2021/73
0,00 € Ing. Jozef Valchoň Úrad pre reguláciu hazardných hier
23. November 2021
Poistná zmluva č. 8004019300
2021/72
11 000,00 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Úrad pre reguláciu hazardných hier
19. November 2021
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode o poskytovaní služžieb zo dňa 10.03.2020
2021/71
0,00 € PLUSIM spol. s r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
8. November 2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov uzatvorenej dňa 06.06.2019
2021/70
0,00 € Finančné riaditeľstvo SR Úrad pre reguláciu hazardných hier
4. November 2021
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2021/69
0,00 € Ing. Peter Šulek Úrad pre reguláciu hazardných hier
29. Október 2021
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2021/68
0,00 € Ing. Peter Šulek Úrad pre reguláciu hazardných hier
22. Október 2021
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2021/66
0,00 € Labanc Martin Ing. Úrad pre reguláciu hazardných hier
22. Október 2021
Zmluva o zabezpečení ochrany majetku
2021/59
5 220,00 € ALTYS, spol. s r. o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
22. Október 2021
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2021/61
0,00 € Mgr. Ľuboslava Fekiačová Úrad pre reguláciu hazardných hier
22. Október 2021
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2021/60
0,00 € Ľubomír Dančo Úrad pre reguláciu hazardných hier
22. Október 2021
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2021/63
0,00 € Miroslav Javorka Úrad pre reguláciu hazardných hier
22. Október 2021
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2021/64
0,00 € Viktor Konečný Úrad pre reguláciu hazardných hier
22. Október 2021
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2021/67
0,00 € Ing. Kristína Mesiariková Úrad pre reguláciu hazardných hier
22. Október 2021
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2021/62
0,00 € Jaroslav Fialík Úrad pre reguláciu hazardných hier
22. Október 2021
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2021/65
0,00 € Ing. PhD. MPH. Peter Kováčik Úrad pre reguláciu hazardných hier
19. Október 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
2021/58
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Úrad pre reguláciu hazardných hier
30. September 2021
Servisná zmluva
2021/56
4 657,54 € ANeT Slovakia s.r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier