Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. November 2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov uzatvorenej dňa 06.06.2019
2021/70
0,00 € Finančné riaditeľstvo SR Úrad pre reguláciu hazardných hier
4. November 2021
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2021/69
0,00 € Ing. Peter Šulek Úrad pre reguláciu hazardných hier
29. Október 2021
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2021/68
0,00 € Ing. Peter Šulek Úrad pre reguláciu hazardných hier
22. Október 2021
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2021/66
0,00 € Labanc Martin Ing. Úrad pre reguláciu hazardných hier
22. Október 2021
Zmluva o zabezpečení ochrany majetku
2021/59
5 220,00 € ALTYS, spol. s r. o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
22. Október 2021
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2021/61
0,00 € Mgr. Ľuboslava Fekiačová Úrad pre reguláciu hazardných hier
22. Október 2021
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2021/60
0,00 € Ľubomír Dančo Úrad pre reguláciu hazardných hier
22. Október 2021
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2021/63
0,00 € Miroslav Javorka Úrad pre reguláciu hazardných hier
22. Október 2021
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2021/64
0,00 € Viktor Konečný Úrad pre reguláciu hazardných hier
22. Október 2021
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2021/67
0,00 € Ing. Kristína Mesiariková Úrad pre reguláciu hazardných hier
22. Október 2021
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2021/62
0,00 € Jaroslav Fialík Úrad pre reguláciu hazardných hier
22. Október 2021
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2021/65
0,00 € Ing. PhD. MPH. Peter Kováčik Úrad pre reguláciu hazardných hier
19. Október 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
2021/58
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Úrad pre reguláciu hazardných hier
30. September 2021
Servisná zmluva
2021/56
4 657,54 € ANeT Slovakia s.r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
24. September 2021
Rámcová dohoda o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
2021/53
4 750,08 € UNIQA pojišťovna, a.s. Úrad pre reguláciu hazardných hier
24. September 2021
Poistná zmluva č. 5519001698 - súborové havarijné poistenie motorových vozidiel
2021/54
16 830,28 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Úrad pre reguláciu hazardných hier
24. September 2021
Poistná zmluva č. 9661000309 - PZP zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla PZP Flotila
2021/55
4 750,08 € UNIQA pojišťovna, a.s. Úrad pre reguláciu hazardných hier
24. September 2021
Rámcová dohoda o havarijnom zmluvnom poistení motorového vozidla
2021/52
16 830,28 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Úrad pre reguláciu hazardných hier
14. September 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
2021/51
47 828,50 € AMG Security s.r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
26. August 2021
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
2021/50
0,00 € Ing. Kristína Mesiariková Úrad pre reguláciu hazardných hier