Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Júl 2022
Rámcová dohoda
Z20226878_Z
63 239,99 € JURIGA spol. s r. o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
6. Jún 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2022/16
0,00 € Ing. Mário Jakubička Úrad pre reguláciu hazardných hier
6. Jún 2022
Rámcová dohoda
Z20225247_Z
133 299,82 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
6. Jún 2022
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2022/17
0,00 € Ing. Mário Jakubička Úrad pre reguláciu hazardných hier
6. Jún 2022
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu
2022/19
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Úrad pre reguláciu hazardných hier
6. Jún 2022
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2022/18
0,00 € Mgr. Karolína Ľuptáková Úrad pre reguláciu hazardných hier
3. Jún 2022
Dohoda medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom podľa čl. 28 ods. 3 Nariadenia európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 z 27. apríla 2016
2022/15
0,00 € ALTYS, spol. s r. o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
26. Máj 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2022/14
0,00 € Mgr. Karolína Ľuptáková Úrad pre reguláciu hazardných hier
29. Apríl 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2022/13
0,00 € Ing. Beáta Kurnasová Úrad pre reguláciu hazardných hier
29. Apríl 2022
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2022/12
0,00 € Ing. Beáta Kurnasová Úrad pre reguláciu hazardných hier
20. Apríl 2022
Zmluva o výučbe anglického jazyka
2022/11
15 600,00 € Mgr. Jaroslav Jorík Úrad pre reguláciu hazardných hier
6. Apríl 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2022/10
0,00 € Ing. Mário Jakubička Úrad pre reguláciu hazardných hier
31. Marec 2022
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
2022/09
0,00 € Ing. Mário Jakubička Úrad pre reguláciu hazardných hier
31. Marec 2022
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
2022/08
0,00 € Ing. Michal Žáčik Úrad pre reguláciu hazardných hier
11. Marec 2022
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla na služobné účely a súkromné účely
2022/07
0,00 € Mgr. Ľuboslava Fekiačová Úrad pre reguláciu hazardných hier
31. Január 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
2022/06
2 131,20 € Slovakia Online s.r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
28. Január 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2022/04
0,00 € JUDr. Dávid Lenčéš LL.M. Úrad pre reguláciu hazardných hier
28. Január 2022
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
2022/05
0,00 € JUDr. Dávid Lenčéš LL.M. Úrad pre reguláciu hazardných hier
25. Január 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2022/03
204 209,35 € ENERGOTEAM, s.r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
24. Január 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní dôveryhodných služieb
2022/02
5 472,00 € Disig, a.s. Úrad pre reguláciu hazardných hier